Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ARVIKA GRYTTERUD 2:2 - husnr 2, MANGSKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MANGSKOGS KYRKA (akt.)
1995-03-03
Historik
Komplettering vid inventering 2003
Ritning till Mangskogs kapellkyrka utfördes av arkitekten H Måsbäck och stadfästes av konungen 1805. Kyrkan var färdig år 1813, och invigning skedde tre år senare. Altaruppsatsen från 1757 av bildhuggaren Isac Schullström flyttades enligt uppgift från den gamla kyrkan och ändrades i samband med detta till en altarpredikstol. Men i en inventarieförteckning från 1830 anges att: "Kyrkan uppförd av sten åren 1812 och 1813 uti moderne stil, samt försedd utvändigt med kalk rappning, invändigt är kyrkan i taket med hvit vattenfärg, samt till stolar, dörrar och läktare anstruken med blå oljefärg. Predikstol och altare hafwa intet bildthuggeri utan förfärdigade med listverk och oljemålning." Enligt uppgift skall den äldre altartavlan hängt ovanför den centralt placerade predikstolen.

Under åren 1915-16 genomfördes en interiör renovering under ledning av arkitekten Bror Almqvist. Arbetet, som fortfarande präglar kyrkan, innebar bland annat att trägolvet lades in. Tidigare låg jord i kvarteren och skifferhällar i mittgång och korsgång mot söder. Bänkarna kortades så att sidogångar bildades. Bänkarna byggdes också om så att de blev lite högre och fick tätare gavelpartier. Altaruppsatsen ändrades från att vara en altarpredikstol med ingång från sakristian, till en ren altaruppsats. En ny predikstol tillverkades till norra korväggen. Dörrarna på var sida om altaruppsatsen försågs med nummertavlor ovanför. Porten på södra långsidan sattes igen och en kamin flyttades dit från norra väggen. Nya dörrar insattes mellan kyrkrum och vapenhus. Orgelharmoniet byttes mot en piporgel som försågs med orgelfasad efter ritning av Bror Almqvist. Kyrkan återinvigdes av biskop JA Eklund.

År 1934 installerades en värmeanläggning med lågtrycksvärme och en ny dopfunt av marmor tillkom 1947. Orgeln renoverades 1953 och byggdes ut från 8 till 18 stämmor av orgelbyggnadsfirman N Hammarberg, Göteborg och en ny orgelfasad ritades av arkitekt Ragnar Jonsson, Stockholm. 1957-1958 gjordes en utredning om sprickbildningar och renovering av kyrkan utvändigt vilket resulterade i en grundförstärkning och ombyggnad av takkonstruktionen. Under åren 1957-58 genomfördes också invändiga arbeten efter program av arkitekt Ragnar Jonsson. Bland annat skedde förändringar i koret där bänkar på korets södra sida och de första bänkarna längst framtogs bort och koret förlängdes. Altaruppsatsen flyttades fram så att ingång till sakristian ordnades bakom uppsatsen och dörrarna på var sida om altaret sattes igen. Predikstolen bakom altaret togs bort och delar som legat på kyrkvinden återmonterades och uppsatsens originalfärger togs fram. Ett nytt altare av tegel insattes. Nya dörrar och pelare under läktaren insattes. Ny elanläggning installerades och hela kyrkan målades ut- och invändigt. Skiffergolv lades i vapenhuset och nya armaturer sattes upp. Inredning för textilförvaring ordnades längs norra väggen i sakristian.

En exteriör renovering skedde 1986 då vinden isolerades med lösull och takfoten ventilerades. Skiffertaket lades om och ny kopparplåt lades på takkanterna. Ny beklädnad av träkorset och ny förgyllning, samt förbättring av den utvändiga putsen skedde också. År 1996 installerades en toalett under trappan i vapenhuset och vatten drogs in i sakristian. Ingången i väster handikappanpassades och vapenhuset putsades om.