Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGSBACKA FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 2:2 - husnr 1, FJÄRÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FJÄRÅS KYRKA (akt.)
1994-10-30
Historik
1762-63 revs stora delar av Fjärås medeltida kyrka och endast delar av norra muren och västra tornet från 1701 bevarades när den nuvarande kyrkan uppfördes. År 1801, en tid då Fjärås hörde till de folkrikaste församlingarna i Halland, ersattes även västra tornet med ett nytt.

1814 kyrktornets höga spira från 1801 rasade vid en vinterstorm och ersattes av ett enkelt låg tak tills nuvarande lanternin uppfördes 1827, inspirerad av en ritning som var aktuell till en tornbyggnad vid pastoratets andra kyrka i Förlanda.

En omfattande restaurering genomfördes 1849-50, då kyrkorummet bl a fick nytt golv, ny bänkinredning med mittgång, nya dörrar och nya altarring. Bänkinredningen målades brun medan altaruppställningen, predikstolen och golvuret "perlmålades".

En omfattande restaurering genomfördes 1871-73 efter förslagshandlingar upprättade av arkitekt Strömberg, Göteborg. Bl a byggdes en ny sakristia i två våningar, ett större vapenhus med läktare (kallad Frölandaläktaren) byggdes i söder. Pärlspontpanel uppsattes i kyrktaket. Fönstret bakom altaruppsättningen murades igen och ersattes av två nya på vardera sida om altaret och en ny altartavla av Birger Lignell monterades. Basunängeln flyttades till sakristian, en ny altarring anskaffades och hela kyrkan målades om. Bänkinredningen ekådrades.

1904 försågs kyrkan med en kalorisfärutrustning som fungerade fram till 1937.

1905 ändrades den interiöra färgsättningen och taket försågs med ett dekorativt måleri av A Iwarsson, Ekefors, Istorp.

Om omfattande restaurering efter förslagshandlingar av arkitekt Knut Nordenskjöld genomfördes 1937-38. Innanfönster insattes, golv reparerades, bänkar, liksom altare och altarring byggdes om. Vapenhusets s k Frölandaläktare revs och sakristian byggdes om och takmålningarna togs bort. Omfattande arkeologiska utgrävningar genomfördes.

1983 genomfördes en omfattande interiör renovering där värme- och elanläggningen sågs över och bilokaler som väntrum och toalett uppfördes. Ansvarig arkitekt var Ture Jangvik, K-Konsult.