Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERVIK SYRENEN 1 - husnr 1, VÄSTERVIKS TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTERVIKS TINGSRÄTT (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset består av ett flertal sammanfogade huskroppar som bildar en oregelbunden u-form. De sluter sig kring en trädgård som vid uppförandet utformades av trädgårdsarkitekt Walter Bauer. I u-formens öppning, som vetter mot sydväst, finns en gårdsplan från vilken besökaren når både tingshusets huvudentré, och den forna häradshövdingevillan som är sammanbyggd med domstolen. Villan används fortfarande som bostad.

Husets fasader är av rött tegel och takens form varierar mellan pulpet- och sadeltak och är täckta av både koppar och skiffer. Huvudentrén är placerad i fonden av en arkad med stenbeläggning av mörk skiffer. På den mönstermurade fasaden vid entrén syns texten "Tingshus Tjust domsaga" i kopparbokstäver. Allt konstsmide är utfört av konstnären Eric Elwén.

Från entrén leds besökaren via en gång fram till väntsalen och receptionen. Gången vänder sig in mot trädgården och kan, åtminstone i teorin, öppnas upp tack vare den långa raden breda franska fönster.

Tingsrätten har i dagsläget (1998) två förhandlingssalar. Den största salen är asymmetriskt utformad med ett högt pulpettak och ljus från flera håll. Ett smalt fönsterband släpper in ljus vid takets nock, fönster har också placerats utefter salens långsida och belyser således både rätten och åhörarna från sidan. Slutligen finns ytterligare ett smalt fönster, som löper från golv till tak och belyser rätten även från andra sidan. Effektfullt placerat vid fönsteröppningen står en skulptur skapad av Arne Jones. Den har stått på platsen sedan invigningen. De oputsade tegelväggarna är konstfullt murade och golvet belagt med en ljus parkett.

Möbleringen är ursprunglig. Rättens och parternas bord bildar en sprängd cirkel. Rätten sitter på ett podium vid ett täckt bord med parter och vittne framför sig. Åhörarnas stolar är lösa. Enligt en tidningsartikel, som beskriver invigningen av tingshuset, är specialmöblerna i huset tillverkade av AB J.E Blomquists, Storvreta men ritade av arkitekt John Kandell som var ansvarig inredningsarkitekt (Västerviks Tidning Nr 134, 127 årgången. Lördagen 11 juni 1960). Den behagfulla salens proportioner, material och ljussättning ger associationer till sakrala rum.

Väggmålningen i personalens lunchrum är gjord av Sture Wikström och Ann-Marie Ekbom. Möblerna ritades av Carl Malmsten. Gardinerna formgavs av Alf Munthe.

I Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, finns tre exteriörbilder arkiverade från inventeringen 1971

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-06-05, Västerviks Tidning Nr 134, 127 årgången. Lördagen 11 juni 1960