Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING LÄCKÖ 1:7 - husnr 6, HVITA HJORTEN

 Byggnad - Beskrivning

HVITA HJORTEN (akt.)
Historik
Redan under Magnus Gabriel De la Gardies tid på Läckö uppfördes ett värdshus som kallades Hwita Jorten. Byggnaden revs omkring 1700 och ersattes så småningom av ett nytt värdshus i korsvirke. Båda dessa byggnader låg ungefär vid nuvarande parkering. Det senare värdshuset revs 1908. Namnet lever kvar i en byggnad som ligger söder om slottet vid Stallviken som uppfördes 1934 som pensionat och bostad åt slottets tillsynsman. Byggnaden ritades av Ärland Noréen i en tidstypisk funktionalistisk stil. Pensionatet lades så småningom ned och huset användes fram till 1970-talet för caféverksamhet. Därefter har huset fungerat som privatbostad. Huset har även tjänat som övernattningshus för personal som arbetar med Läckö.

KÄLLA: Angående förslag till komplettering av skyddsföreskrifter, Läckö 1:7, Lidköpings kommun, Västra Götalands län, Riksantikvarieämbetet