Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM STORA SJÖVILLAN 1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-08-23
Historik
Stora sjövillan och Äppelvikshamnen

Bryggaren och destillatorn Lars Fredrik Blackstadius började bedriva brännerirörelse i Äppelviken på 1840-talet. 1847 uppförde han Stora sjövillan som utgjorde brännvinsbränneri fram till 1864. När bränneriet lades ner byggdes Stora sjövillan om till corps de logi för familjen Blackstadius. Huset försågs bland annat med tre verandor. Efter några år hyrdes övervåningen ut till sommargäster. Under denna tid fungerade den södra verandan som väntrum för ångbåtsgästerna. På 1880-talet byggdes Stora sjövillan om till permanentbostad.
I Äppelvikshamnen fanns under senare delen av 1800-talet flera sommarvillor. Förutom Stora sjövillan finns ytterligare fyra villor från den tiden bevarade, de utgör numera permanentbostäder.


Källa:
Gunnar Björkman, "När Äppelviken var sommarnöje", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 1933, s 18-25.
Anna Blume, Äppelviken - En villastadsdel i Bromma, uppsats vid Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet, 1970, sid 7-8.