Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM KUNGLIGA HUMLEGÅRDEN 1 - husnr 1, KUNGLIGA BIBLIOTEKET

 Byggnad - Beskrivning

KUNGLIGA BIBLIOTEKET (akt.)
Historik
Kungliga biblioteket uppfördes 1865-78 efter ritningar av arkitekt F G A Dahl. Platsen för byggnaden hade bestämts till Humlegården som bedömdes ge goda expansionsmöjligheter. Ett tidigare förslag att inrymma biblioteket i Nationalmuseum hade förkastats.
Byggnaden fick bärande väggar i tegel med gjutjärnsstöd för den över magasinsvåningen med bokhyllor i gjutjärnskonstruktion i tre våningar. Konstruktionen medgav stora fönsteröppningar. Fasaden är putsad och indelad i två våningar. Bottenvåningen är rusticerad med en klassiserande portal av granit, övervåningen är pilasterindelad. I den putsade fasaden finns emblem och rosetter.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 10, 1993-06-10