Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NORDSTADEN 19:1 - husnr 1, KRONHUSET

 Byggnad - Beskrivning

F.d. Fortifikationens kontorshus (inakt.), Kv Kronhuset Postgatan 4 (akt.), KRONHUSET (akt.)
Historik
Byggnaden uppfördes 1746-48 som "Material-Instrumental och Contoirs Hus" för fortifikationen enligt ritning av arkitekten och stadsingenjören B W Carlberg. Nybyggnadsritningen visar att huset ursprungligen hade en förstuga med ingång från både gatan och gården. I övre våningen fanns ritsalar för officerare och volontärer och intill låg chefsrummet. Bottenvåningen hade två materialrum med dörrar direkt ut mot gården och interntrappor till två lika stora rum i övre våningen samt ett kassarum med valv. Under 1800-talets första hälft genomfördes ett par små planändringar och ett uthus av trä tillbyggdes mot öster längs Postgatan. Vid sekelskiftet var huset bostad för kapten C D Sahlin och fanjunkare F Göthe med familjer. Byggnaden byggdes 1932 om till kontor för stadens rättshjälpsanstalt m fl. Några år senare revs träskjulet i öster och ersattes med en mur.

KÄLLA: Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/stadsmuseum. Kungälv 2003. ISBN 91-89088-12-3