Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALMSTAD NIMBUSEN 1 - husnr 1A, MARIAKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

MARIAKYRKAN (akt.)
1994-11-18
Historik
Mariakyrkan är uppförd 1986 och har ritats av arkitekten Morgan Bergwall. Inspiration till kyrkorummets åttkantiga form kommer från huvudkyrkan i socknen, Snöstorps kyrka. Byggnaden hade ursprungligen en fasad i gult tegel, men har efter fuktproblem i väggarna putsats med en gulbeige puts.

Först 1991 byggdes orgeln av Nils-Olof Bergs orgelfirma i Nye utanför Vetlanda. Samma år färdigställdes altarväggen av konstnärinnan Kajsa Mattas, Stockholm. "Jungfru Marie lövsal - det nya paradiset" kallas utsmyckningen.

I februari 1995 stängdes kyrkan p.g.a. fuktskador och var stängd cirka ett halvår för renovering. Nu putsades väggarna och färgades gulbeiga. På hösten togs kyrkan åter i bruk och då invigdes också en Mariaskulptur i trä framme i koret. Skulpturen jämte ett processionskors är skapade av träkonstnärinnan Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd.

Klockstapeln har en klocka med inskriptioner på två sidor. Klockan är gjuten av Ferrius Klockgjuteri i Hammenhög 1986.