Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MJÖLBY MAGISTRATEN 2 - husnr 1, SKÄNNINGE RÅDHUS

 Byggnad - Beskrivning

SKÄNNINGE RÅDHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är en klassiserande tvåvåningsbyggnad med inredd vind, uppförd i gulputsat tegel med listverk och hörnkedjor i vit puts. Mansardtaket är täckt med svart plåt. Entrén är centralt placerad och nås via en naturstenstrappa. I frontonen ovan entrén syns ett urverk och mittpartiet kröns av en plåtbeklädd takryttare med klocka. Vid besöket 1998 pågick en restaurering av rådhuset som då till stora delar doldes av byggnadsställningar.

Rådhusrättens sal finns bevarad och ligger en trappa upp i den östra delen av huset. En bred kalkstenstrappa förbinder våningsplanen. Salen restaurerades nyligen (1998). På 1860-talet fanns på andra våningen förutom rättssal även arrest, arkiv och förvaringsrum. På entréplanet fanns två rum för stadskällaren samt ett rum där grova brottslingar förvarades. Här låg även stadsskolan, vars lokaler var avskilda från de andra. Från 1880-talet fanns i rådhuset även telegrafexpedition, bank och rum för ångspruta. Från 1880-talet användes byggnaden också till baler och utskänkning och under perioden 1895-1907 höll Göstrings härad ting i huset (Aschan, 1918, s 12-13).

Byggnadens nuvarande utseende tillkom vid en restaurering 1916-1917. Arkitekt var Carl Westman, Stockholm men ritningarna modifierades av byggmästare Edvin Egier (Aschan, 1918). Efter restaureringen fanns i rådhuset magistrat, stadsfullmäktige, drätselkammare och kronokassör samt ordentliga arkiv.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-29, Gottlieb, Björn. Från det gamla Husbyfjöl och trakten däromkring Borensberg : Kommunalkontoret 1967 s. 220