Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SKRAVELBERGET MINDRE 15 - husnr 1, KONSTNÄRSHUSET

 Byggnad - Beskrivning

KONSTNÄRSHUSET (akt.)
Historik
Konstnärshuset uppfördes, efter en tävling, 1897-98 efter ritningar av arkitekt Ludvig Peterson. Fasaden mot gatan klädd med portlandskalksten har rikt arkitektoniskt utformade detaljer: muröppningar, krönande balustrad, balkongräcken och trepassfönster med mosaikutsmyckning. Arkitekturen är påverkad av spanskt och italienskt 1500-tal.
I interiören är entré, trapphus samt klubblokaler och utställningshall med rikt utformad stuck- och snickeriinredning välbevarad från byggnadstiden. Restaurang KB med matsal, bar och festvåning med väggmålningar är bevarade från ombyggnaden 1931, arkitekt Björn Hedvall.
Byggnaden i sin helhet präglas av konstnärlig utsmyckning utförd av kända konstnärer och hantverkare.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999-04-15, Dnr 2031-93-21361