Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BODEN BODEN 1:157 - husnr 1, BODENS FÄSTNING, MJÖSJÖBERGET

 Byggnad - Beskrivning

BODENS FÄSTNING, MJÖSJÖBERGET (akt.)
Historik
Fortet anlades norr om Gammelängsberget, öster om staden 1900-1908. Det bestyckades, i likhet med Rödberget, med fyra stycken 15 cm haubitser m/06 i pansartorn m/04 C, tre stycken 8 cm kanoner m/94-04 i pansartorn m/03 B och åtta stycken 6 cm kanoner m/07 i kaponjärlavett m/07, vilka pjäser och lavetter är förvånansvärt välbevarade. Kärnanläggningen omges på alla sidor av en sprängd grav. Till fortets yttre förskansningsanordningar hör bl.a. en infanteriskans och två strålkastarplatser, öster respektive väster om fortet. Fortet övergavs på 1980-talet i befintligt skick med det mesta av fast inredning och utrustning kvar. Infartstunneln blockerades då med stenmassor. Detta innehåll är idag märkt av nedbrytande krafter, men visar bättre än på andra håll fortets ursprungliga utrustning.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 9, 1998-06-25