Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KROKOM ÅKERSJÖN 1:37 - husnr 2

 Byggnad - Beskrivning

Historik
Småskollärarinnan Erika Söder anlände till Åkersjön i mitten av 1920-talet. Hon hade utbildat sig vid småskoleseminariet i Östersund och arbetat en tid i Ljusnarsberg i Bergslagen. Det var ont om arbete och Erika sökte därför tjänsten i Åkersjön, som då var en fjällby i väglöst land. Alfred Sahlin var vägarbetare och kom till Åkersjön 1929, då vägen till byn drogs fram. Han hade tidigare bl.a. arbetat med Inlandsbanans framdragning. Erika var född i Norra Lit 1894 och Alfred i Håsjö 1888. Erika och Alfred gifte sig med varandra och uppförde 1931 ett hus mitt i Åkersjön, som kom att kallas ”Fjällglim”.

På fastigheten (se situationsplan) ligger förutom boningshuset en tvättstuga (byggnad B) med brunn, samt ett uthus med dass för pojkar respektive flickor samt ved/redskapsbod (byggnad C). Att placera gårdens brunn under tak i tvättstugan var en praktisk finess som Erika Sahlin planerade för och såg till att genomföra. Brunnarna var i regel placerade utomhus, vilket var besvärligt när det var mycket snö.

KÄLLA: Beslut - byggnadsminnen, länsstyrelsen Jämtlands län, 2008-05-22. Dnr. 432-6916-06