Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:22 - husnr 1, STÖTTBODEN

 Byggnad - Beskrivning

STÖTTBODEN (akt.)
Historik
Stöttboden uppfördes som förrådsbyggnad runt år 1850 på öns östra sida och är den
enda kvarvarande större förrådsbyggnaden på Beckholmen. Så sent som i slutet av 1800-talet fanns lagerbyggnader av denna typ över större delen av öns västra del, vilka samtliga är rivna. En liknande förrådsbyggnad, belägen på platsen för Vasas konserveringsatelje, revs så sent som år 1961.

På 1940-talet tillbyggdes ett lägre skjul mot norr, vilket revs i samband med saneringen av ön 2011- 12. Den långsträckta byggnaden har fasader av rödslammad locklistpanel med flertal portar och mindre spröjsade fönster. Stommen är uppbyggd som ett stolpverk. Sadeltaket är belagt med rött enkupigt taktegel. Stommen och delar av fasaderna är ursprungliga medan interiören i huvudsak är ombyggd. Exteriört har de nationalromantiska dekorationerna tillkommit, senare har den också fått skjutportar.