Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 12, ACKUMULATORHUSET

 Byggnad - Beskrivning

klockhuset (inakt.), ackumulatorhuset (akt.)
Historik
Klockhuset uppfördes ca 1848-50. Huset kallas även ackumulatorhuset, vilket anspelar på en av huset tidigare funktioner. I byggnaden har bedrivits viss verkstadsverksamhet och huset används idag som kontor- och personalutrymmen. Den karakteristiska klockan vid taknocken mot söder har gett byggnaden dess namn. Entren låg ursprungligen längs den östra långsidan och huset har genom åren troligtvis byggts om.

Byggnaden vilar på en hög, tjärad sockel av sten. Fasaderna är putsade och avfärgade i en gul kulör. Det flacka sadeltaket är belagt med svartmålad plåt. De äldre fönstren och dörren mot söder är målade i grön kulör. Tegelmurverket är slätputsat med kalkbruk och kalkmålat. På berget vilar en mur av natursten som lokalt pågjutits med betong. Naturstensgrunden är slammad och struken med asfaltstjära.