Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ENDRE ALLKVIE 1:2 - husnr 1, TINGSHUSET I ALLEKVIA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSHUSET I ALLEKVIA (akt.)

1830 - 1840

Gotland
Gotland
Gotland
Endre
Endre församling
Visby stift
Endre Allkvie 144

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING (Observera att byggnaden inte har inventerats på plats inom ramen för Tings- och rådhusinventeringen):

Av syneprotokoll, 7 oktober 1864 framgår att tingshuset var uppfört av kalksten i murbruk under tak av järnplåt, 87 fort långt, 38 1/2 fot bredt och 27 1/2 fot högt från marken till takfoten. Det var inrett i två våningar med förstuga, tingssal, fyra boningsrum, tambur, arkiv kök och skafferi i den nedre, samt förstuga, sal ett mindre och ett större förmak, tre boningsrum samt en större och en mindre tambur i övre våningen jämte vind som sträcker sig över hela huset...

Läs mer i eget fönster

År 1830 - 1840 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus för Gotlands norra härad från sent 1830-tal till år 1962. J. G. Klingwall uppgjorde på häradshövding Ödmans anmodan en ritning över tingshuset

Gotlands norra härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

År 1952 - 1952 Ändring - restaurering