Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 - husnr 3, ÖSTERGARNS GAMLA FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Östergarnsholm1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERGARNS GAMLA FYR (akt.)

1817 - 1817

Gotland
Gotland
Gotland
Östergarn
Östergarns församling
Visby stift
Östergarn Östergarnsholm 998

Kommunikation - Fyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gamla (västra) fyren uppfördes 1817. Den var först en täckt stenkolsfyr och Sveriges första nybyggda fyr enligt Löwenörnska principen. År 1849 höjdes fyren och försågs med rovoljelampa och linsapparat i lanternin. År 1887 installerades i den gamla fyren fotogenlampa, som 1907 ersattes av luxljus. Fram till 1907 visade fyren fast vitt sken. Gamla fyren släcktes år 1919, då den i bruk ännu varande fyren vid östra fyrplatsen stod färdig. Efter släckningen nedtogs gamla fyrens lanternin. I samband med detta överflyttades fyrapparaten från gamla fyren till holmens nya fyr, vid östra fyrplatsen.

KÄLLA: Beslut - Fastställande av skyddsbes...

Läs mer i eget fönster

År 1817 - 1817 Nybyggnad
År 1849 - 1849 Ändring - påbyggnad
År 1849 höjdes fyren och försågs med rovoljelampa och linsapparat i lanternin.
År 1887 - 1887 Ändring
År 1887 installerades fotogenlampa.

KÄLLA: Beslut - Fastställande av skyddsbestämmelser för (BM) gamla fyren och provisoriska kolfyren på Östergarns holme, fastigheten Gotland Östergarn Östergarnsholme 1:1, Länsstyrelsen Gotlands län, 2004-06-11. Dnr 432-4873-03 (Arkiv)

År 1907 - 1907 Ändring
1907 ersattes fotogenlampa av luxljus.

KÄLLA: Beslut - Fastställande av skyddsbestämmelser för (BM) gamla fyren och provisoriska kolfyren på Östergarns holme, fastigheten Gotland Östergarn Östergarnsholme 1:1, Länsstyrelsen Gotlands län, 2004-06-11. Dnr 432-4873-03 (Arkiv)

År 1919 - 1919 Tagen ur bruk
Gamla fyren släcktes år 1919. Efter släckningen nedtogs fyrens lanternin.

KÄLLA: Beslut - Fastställande av skyddsbestämmelser för (BM) gamla fyren och provisoriska kolfyren på Östergarns holme, fastigheten Gotland Östergarn Östergarnsholme 1:1, Länsstyrelsen Gotlands län, 2004-06-11. Dnr 432-4873-03 (Arkiv)