Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NÄSSJÖ KUNGSÖRNEN 5 - husnr 1A, BODAFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bodaforsext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BODAFORS KYRKA (akt.)

1940 - 1940

1940 - 1940

1969 - 1969

Jönköping
Nässjö
Småland
Norra Sandsjö
Norra Sandsjö församling
Växjö stift
Kyrkogatan 5, Allégatan 13

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Under 1900-talets första år expanderade Bodafors stationssamhälle
kring möbelfabriken. En önskan att få ett eget kapell växte i samma
takt. 1918 bildades Sällskapet för Norra Sandsjö kapellbyggnad.
Initiativtagare var kontraktsprosten Fingal Bergqvist. Tomtplats och
ekonomisk grundplåt donerades av AB Svenska Möbelfabrikerna.
Sällskapet hade ursprungligen planer på att kunna inrymma såväl
kommunalhus och föreläsningssal i byggnaden. Av detta blev det
dock inget. Frågan vilade till 1937 då den åter väcktes av biskopen
vid en visitation. Följande år bildades Stiftelsen Bodafors kapell. Det
kapell som kom att projekteras inrym...

Läs mer i eget fönster

År 1940 - 1940 Nybyggnad

E&T Kjellberg (Arkitektkontor)

J Windell (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Nybyggnad
Kyrkan uppförs med anslutande församlingslokal och sakristia. Arkitekt E och T Kjellberg, Boro-hus, Landsbro; arkitekt J Windell, HSB, Stockholm. Byggmästare Anton Claesson, Bodafors. Inredningsarkitekt Bertil Fridhagen, AB Svenska Möbelfabrikerna, Stockholm.

AB Svenska Möbelfabrikerna (Inredningsarkitektkontor)

Anton Claesson (Byggmästare)

Bertil Fridhagen (Inredningsarkitekt)

Boro-hus(Landsbro) (Arkitektkontor)

J Windell (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fondmålning. Professor Olle Hjortzberg, Stockholm.

Olle Hjortzberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
14-stämmigt orgelverk. Åkerman & Lund, Stockholm.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1969 - 1969 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Ralph Erskine (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av nytt församlingshem och pastorsexpedition. Tornet byggs på med ny takresning och alla fasader kläs med tryckimpregnerad furupanel. Fönstren i kyrkans norra långsida igensätts. Arkitekt Ralph Erskine, Drottningholm.

Ralph Erskine (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad i pastorsexpedition. Arkitekt Lars Danielsson, Bodafors.

Lars Danielsson (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring
Nya kontorslokaler i pastorsexpedition. Visst utbyte av dörrar mot brandsäkra. Arkitekt Lars Danielsson, Bodafors.

Lars Danielsson (Arkitekt)