Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ BÅLBY 5:1 - husnr 1, SKAGERSHULTS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3357-11.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKAGERSHULTS GAMLA KYRKA (akt.)

1647 - 1651

1647 - 1651

1651 - 1651

Örebro
Laxå
Närke
Skagershult
Skagershults församling
Strängnäs stift
Skagershults gamla kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Skagershults gamla kyrka byggdes med Tångeråsa medeltidskyrka som förebild. Kyrkan är byggd av timmer med tak och fasader klädda av spån. Den är genom sin materialutformning karaktäristisk för landets träkyrkor och representerar närmast en idealbild för denna byggnadstyp.
Efter ca 200 år hade församlingen återigen växt ur sin kyrka och en ny uppfördes på 1870-talet av Hasselfors bruk. Den gamla kyrkan stod som ödekyrka från 1878 till 1927, då den restaurerades under ledning av riksantikvarie Sigurd Curman och arkitekten Erik Fant.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2002-01-18, Dnr 221-02443-1989

Läs mer i eget fönster

År 1647 - 1651 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor

Melker Falkenberg af Bålby (Byggherre)

År 1647 - 1651 Nybyggnad - Korparti

Melker Falkenberg af Bålby (Byggherre)

År 1647 - 1651 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1650 - 1750 Fast inredning - predikstol
Predikstol i barockstil

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1650 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i barockstil

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1651 - 1651 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes i timmer, spånklätt tak och väggar. Rektangulärt långhus med smalare kor i öster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1700 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppfördes i väster. Brädfodrat.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1748 - 1748 Nybyggnad - Sakristia
År 1748 - 1748 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppfördes norr om koret.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1748 - 1757 Fast inredning - bänkinredning
1746 är bänkarna i kyrkan inbyggda av bänkägarna och sedan tillika med läktaren målade på kyrkokassans bekostnad.

Skagershult: en Närkessocken (Publikation)

År 1877 - 1878 Tagen ur bruk
Ödekyrka, kyrkan nyttjades inte som församlingskyrka.

Skagershult: en Närkessocken (Publikation)

År 1878 - 1927 Tagen ur bruk
Skagershults gamla kyrka stod som ödekyrka från 1878 till 1927.
År 1927 - 1927 Ändring - restaurering

Erik Fant (Arkitekt)

Sigurd Curman (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Ändring - restaurering, interiör
Vitlimning togs bort på det tunnvälvda taket samt timmerväggarna. Äldre färgsättning togs fram på inredningen.

Erik Fant (Arkitekt)

Sigurd Curman (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1927 - 1927 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning tillverkades, de gamla numrerade dörrarna återinsattes

Erik Fant (Arkitekt)

Sigurd Curman (Antikvarie)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad
Utvändiga träarbeten. Altaruppsats, altare och predikstol med ljudtak placeras åter i kyrkan. Dessa har suttit i Skagerhults nya kyrka sedan 1896.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Rengöring och tjärning av takspån och vindskivor. Rengöring av fasader därefter strukna med Falu rödfärg. Målning av snickerier.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Omläggning av takspån på södra sidan. Tak på vapenhus och sakristia lades om.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)