Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, SEGERSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3964-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEGERSTA KYRKA (akt.), SEGERSTA KYRKA (akt.)

1200 - 1229

1804 - 1811

1807 - 1811

1931 - 1931

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Segersta
Hanebo-Segersta församling
Uppsala stift
Kyrkvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Segersta fick sin första stenkyrka i början av 1200-talet, byggd på samma plats som den nuvarande. Som i så många andra fall var det en liten kyrka som med tiden utvidgades och försågs med valv och målningar. När den tilltagande befolkningen under 1700-talet inte längre rymdes i den medeltida kyrkan började diskussionerna om en ny- eller ombyggnad ta form. Frågan tog dock lång tid att lösa och först 1804 togs det slutgiltiga beskedet. Ritningarna till Segerstas nya kyrka upprättades av den då unge, framstående och senare mycket produktive arkitekten Fredrik Blom i Stockholm. Kyrkobygget behövde inte ta hänsyn till äldre murrester ut...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1229 Nybyggnad
Tidigt 1200-tal, Den första stenkyrkan byggs i Segersta.
År 1200 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan byggs till med ett torn i väster och förlängs i öster. På norra sidan byggs en sakristia och på den södra ett vapenhus.
År 1470 - 1499 Valvslagning
Sent 1400-tal, Tre valv av tegel slås i långhuset, ett i sakristian och ett i vapenhuset.
År 1475 - 1475 Specifika inventarier - altarskåp
Ca. 1475, Altarskåpet byggs i Nordtyskland.
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Tidigt 1500-tal, Långhusets valv målas av mästaren Eghil.
År 1643 - 1643 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol placeras vid koret på långhusets södra sida.
År 1652 - 1652 Ändring
En ny kyrkklocka, gjuten av Gert Meijer i Stockholm, införskaffas.

Gert Meijer (Klockgjutare)

År 1657 - 1657 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar införskaffas.
År 1681 - 1681 Fast inredning - läktare
En läktare byggs längs hela kortsidan i väster och flera bänkar införskaffas.
År 1683 - 1683 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett runt fönster tas upp i väster.
År 1694 - 1694 Ändring
De medeltida valvmålningarna överkalkas och de tidigare oputsade gråstensfasaderna putsas.
År 1705 - 1705 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönsteröppningar förstoras och ytterligare ett fönster tas upp på norra väggen.
År 1711 - 1711 Åsknedslag
Kyrktornet antänds av åskan och repareras därefter.
År 1716 - 1716 Specifika inventarier - altartavla
En ny altartavla av bildhuggaren Jonas Lind från Söderhamn ersätter det äldre altarskåpet. Nytt ljudtak till predikstolen monteras.
År 1732 - 1732 Fast inredning - läktare
En ”pigläktare” byggs längs norra väggen.
År 1749 - 1749 Ändring
Mellanklockan spräcks och gjuts om av Erik Hillström i Söderhamn.

Erik Hillström (Klockgjutare)

År 1778 - 1778 Ändring
Mellanklockan spräcks återigen och gjuts om av Eric Hillström i Gävle.
År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad
Nytt förslag till ombyggnad av kyrkan presenteras, nu av J. C. Loëll, Gävle. Ej utfört.

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1804 - 1811 Nybyggnad
Förslag till ny kyrka presenteras av Kungliga Överintendentämbetet efter arkitekt Fredrik Bloms ritningar. Byggstarten dröjer men slutligen uppförs väggarna av gråsten med omfattningar av tegel, taket kläs med spån och lanterninen samt portarna avtäcks med kopparplåt. Predikstolen flyttas från den gamla kyrkan till den nya. Klockstapeln rivs. Ansvarig byggmästare är Anders Caspolin från Hudiksvall.

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1807 - 1811 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia coh torn

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1807 - 1811 Nybyggnad - Torn

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1807 - 1811 Nybyggnad - Sakristia

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1807 - 1811 Nybyggnad - Korparti

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1814 - 1814 Specifika inventarier - altarskåp
Det medeltida altarskåpet med flera inventarier säljs på auktion.
År 1816 - 1816 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningen färdigställs i kyrkan.
År 1818 - 1818 Invigning
Efter en lång väntan invigs den nya kyrkan.
År 1821 - 1821 Ändring
Kyrkklockan från 1652 gjuts om av Gerhard Horner i Stockholm.

Gerhard Horner (Klockgjutare)

År 1839 - 1839 Fast inredning - läktare
Västläktaren byggs.
År 1840 - 1841 Fast inredning - läktare
Läktarorgeln byggs av direktör Lars Nordqvist i Alfta.

Lars Nordqvist (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1850 - 1850 Specifika inventarier - tornur
Ett tornur införskaffas.
År 1850 - 1850 Arkitekturbunden utsmyckning
Målningen i altarnischen utförs av F. B. Blombergsson, bror till den kände S. A. Blombergsson.

F B Blombergsson (Konstnär)

År 1851 - 1851 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol tillverkad och målad av F. B. Blombergsson ersätter den tidigare från 1643.

F B Blombergsson (Konstnär)

År 1891 - 1891 Teknisk installation - värme
En järnkamin för kyrkans uppvärmning installeras.
År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om av orgelbyggare Johansson i Ore.
År 1917 - 1917 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras i kyrkan.
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoveras invändigt, väggar och valv kalkavfärgas, en äldre färgsättning tas fram som förlaga till den nya, altartavla, predikstol och altarring konserveras, läktartrappan byggs om och golvet byts ut. Ansvariga är arkitekt Ärland Noreen, Stockholm, byggmästare A. Nisser från Söderhamn och konservator C. L. Lundin, Söderala. I samband med golvarbetet dokumenteras de medeltida grunderna i långhuset.

A Nisser (Byggmästare)

C L Lundin (Konservator)

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Nybyggnad
Två arkivrum byggs i sakristian efter förslag av arkitekt Carl Bååth, Bollnäs.

Carl Bååth (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning installeras.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering
Kyrkan renoveras in- och utvändigt, putsen i valven huggs ner och ersätts med ny, väggar och valv kalkas, putsen på fasaderna huggs ner och ersätts med ny, sakristian får en ny ingång utifrån och fönsterbänkarna avtäcks med kopparplåt. Altartavlan konserveras av konservator Oscar Svensson, Stockholm. Ansvarig arkitekt är Einar Lundberg, Stockholm, och byggmästare Karl Holm i Bollnäs.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Karl Holm (Byggmästare)

Oscar Svensson (Konservator)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Orgeln renoveras och rekonstrueras enligt 1841-års utförande av orgelbyggare Einar Berg i Bromma.

Einar Berg (Orgelbyggare)

År 1990 - 1991 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan renoveras utvändigt. 1953-års puts tas bort och ersätts med spritputs, fönster, dörrar och luckor målas. Ansvarig arkitekt är Uno Söderberg, Stockholm.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
En kororgel införskaffas.
År 2000 - 2000 Ändring
Ny värmeanläggning installeras och begränsade rötskador åtgärdas under läktartrappan.
År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Taket renoveras, spånet byts ut i olika omfattning på de olika takfallen. Elektrisk klockringning installeras.