Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA VÄNGE 5:1 - husnr 1, VÄNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vänge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄNGE KYRKA (akt.), VÄNGE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1219

Uppsala
Uppsala
Uppland
Vänge
Norra Hagunda församling
Uppsala stift
Gamla Salavägen 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan var ursprungligen en romansk kyrka som byggd på 1100-talet. Den byggdes om till gotisk salkyrka under folkungatiden 1250-1350. Kvar av den medeltida kyrkan är idag tornet, långhuset och vapenhuset. I kyrkobeskrivningen av Norberg uppges dock att tornet byggts först på 1600-talet. Sitt nuvarande utseende erhöll kyrkan vid en stor ombyggnad 1882-86 efter ritningar av arkitekt F. R. Ekberg. Då tillkom de bägge korsarmarna norr och söder om koret samt absiden öster om koret. Fasaderna och tornet försågs med en historiserande putsarkitektur i nyromansk stil.

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Vänge kyrka uppförs som en romansk kyrka med västtorn och smalare kor.
År 1150 - 1219 Nybyggnad
Långhus
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1250 - 1350 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till salkyrka, det romanska koret rivs, långhuset förlängs med ett kor av samma bredd.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Vapenhuset byggs på södra sidan av kyrkan. Kyrkan välvs med kryssribbvalv. Målningarna av Albertus Pictor utförs på 1480-talet.

Albertus Pictor (Konstnär)

År 1667 - 1667 Ändring - påbyggnad
Enligt Rune Norberg i Upplands kyrkor har tornet byggts på 1660-talet.
År 1669 - 1669 Fast inredning - predikstol
En predikstol tillkom
År 1736 - 1736 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillkom
År 1758 - 1758 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkad av Magnus Granlund tillkommer.

Magnus Granlund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1835 - 1836 Fast inredning - orgel
Orgeln införskaffades, orgelläktare byggdes
År 1882 - 1886 Nybyggnad - Korsarm/ar

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1882 - 1886 Ändring - tillbyggnad
Kor
År 1882 - 1886 Ändring - ombyggnad
Kyrkan i grannsocknen Läby lades ner. Vänge kyrka blev gemensam för bägge socknarna. Därför måste den förstoras. Arkitekt F. R. Ekberg gjorde ritningarna till den stora om- och tillbyggnaden. Två korsarmar byggdes och en absid med sakristia. Exteriören försågs med en formrik putsarkitektur i nyromans stil. Interiören förändrades likaså totalt och försågs med helt ny inredning. Fönstren fick sin nuvarande form.

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
En ny stor renovering av kyrkan genomfördes efter ritningar av arkitekt Erik Fant. Syftet var främst att radera 1880-talets interiör som man ansåg ovärdig en medeltida kyrka. Återigen förändrades interiören totalt. Den försågs med ny bänkinredning, ny predikstol, sakristia byggdes in i norra korsarmen där även orgeln placerades på ett högt podium. Den gamla läktaren i väster revs. Det utfördes ny altarring och nytt altare. De medeltida valvmålningarna togs fram och konserverades av konstnären John Österlund. I södra korsarmen murades fönstret igen mot öster. På platsen hängdes relief och krucifix från Magnus Granlunds 1700-talsarbete.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornhuven/spiran försågs med kopparbeklädnad.
År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny renovering, arkitekt Anders Jansson. Bänkarna i södra korsarmen togs bort. Nytt trägolv lades in. I stället ställde man in lösa stolar och ordnade en lillkyrka med altare. Sakristian i norra korsarmen byggdes om och gjordes större och försågs med nya förvaringsutrymmen och WC. Läktaren revs. Golvet i korsarmen sänktes till korets nivå. Ett träskrank sattes upp mellan sakristian och resten av korsarmen. Predikstolen försågs med ny trappa. Valvmålningarna konserverades av konservator Alf Hedman. Invändig omkalkning gjordes av vitputsade partier. Ommålning av fönster och dörrar gjordes liksom bättring på bänkar. Nya ytterdörrar sattes in. Belysningen kompletterades med hängande lampor över bänkarna. Ny elvärmeanläggning installerades. Ny elcentral i tornet. Utvändig schaktning för el och avlopp.

Alf Hedman (Konservator)

Anders Jansson (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes av Walter Thür, den gamla orgelfasaden bibehölls.

Valter Thür (Orgelbyggare)

År 1997 - 1997 Ändring
Nytt altare i Läbykoret. Fasadrenovering genomfördes. Takplåten renoverades.
År 1999 - 1999 Fast inredning - altarring
Altarringen återställdes i sitt 1880-talsskick. Texten på altartavlan togs fram.