Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, STENKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenkyrka 2007-01-19 151.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENKYRKA KYRKA (akt.), STENKYRKA KYRKA (akt.)

1250 - 1280

1255 - 1255

Gotland
Gotland
Gotland
Stenkyrka
Stenkyrka församling
Visby stift
Stenkyrka kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Stenkyrka kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande byggnaden har haft åtminstone en föregångare på platsen. Grundmurarna samt delar av gavelmurarna till en romansk stenkyrka från 1100-talet är bevarade bl. a. under golvet. Även kyrkans rundbågiga nordportal anses härstamma från denna tid. Eventuellt kan den romanska kyrkan ha föregåtts av en träkyrka, av vilken dock inte några spår är kända.

Den nuvarande byggnaden är uppförd under en relativt kort period på medeltiden. De äldsta delarna är koret med sin invändiga absid och sakristian, vilka byggdes ca 1250. Långhuset anses vara invigt 1255, medan tornets ne...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten (SvK anger ”omkring 1200”).
År 1200 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i koret över Licnatus från Stenstu.
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kvadermålning på triumfbågen
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, med invändig absid
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Korparti
Det nuvarande koret med invändig absid samt sakristian uppfördes (SvK anger ”1255”).
År 1250 - 1280 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Murrester från en romansk absidkyrka i långhusets gavelväggar
År 1255 - 1255 Nybyggnad
Det nuvarande långhuset invigdes. Kvadermålningen på triumfbågen (SvK anger ”omkring 1270”).
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Torn
Det nuvarande tornet byggdes (SvK anger två byggnadsperioder: ”c. 1280” samt – portalen – ”c. 1310”). Muralmålningar i tornbågen m.m.
År 1280 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Marmorimitation, tornvalven
År 1280 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixet (SvK anger ”1300-talets slut”).
År 1340 - 1359 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i koret över Jacob och hans hustru Botvid.
År 1370 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurala väggmålningar i kor, långhus och tornrum
År 1370 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar (figurala scener) i koret, långhuset och tornet.
År 1600 - 1630 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad av Bartsch omkring 1700 och av Weller 1783-1784

Johan Weller (Konstnär - Dekormålare)

Rasmus Bartsch (Konstnär - Dekormålare)

År 1600 - 1629 Fast inredning - bänkinredning
Den nuvarande bänkinredningen tillkom.
År 1640 - 1649 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium över kyrkoherden Jeremias Nielson Trelborg.
År 1670 - 1700 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten
År 1670 - 1699 Ändring
Altartavlan och predikstolen. Korbänken.
År 1679 - 1679 Ändring
Tornhuven blåste ned (i oktober) i en storm från NV. Kor- och långhustaken förstördes.
År 1680 - 1690 Fast inredning - predikstol
Predikstol av furu
År 1680 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk
År 1681 - 1684 Ändring - restaurering
Kyrkan återuppbyggdes efter stormskadorna.
År 1700 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1700. Bänkluckorna och korbänken målades av Rasmus Bartsch.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1702 - 1702 Arkitekturbunden utsmyckning
Altarringen. Maria- och Johannesfigurerna till triumfkrucifixet.
År 1713 - 1713 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i koret, genom inskrift daterade till 1713 den 18 juni, nu försvunna.
År 1733 - 1733 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Gerh Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1736 - 1736 Ändring - ombyggnad
Tornets S ljudgluggar murades till, de västra stöttades med grova stöd och några gjordes mindre (CGB nämner ej några tillmurningar 1865).
År 1740 - 1740 Ändring
Solbänkar av trä (”golv”) i klockhålen. Gossebänk, nu försvunnen, i koret.
År 1750 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla, skrank (nu försvunnet) bak i kyrkan.
År 1755 - 1755 Fast inredning - skrank
Skranket bak i kyrkan målades.
År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i absidens SÖ del togs upp.
År 1774 - 1774 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal inskuret i södra långhusportalens låsbom.
År 1780 - 1780 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket på koret lades om.
År 1781 - 1783 Fast inredning - läktare
Läktare i V.
År 1783 - 1784 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbarriären målades av J. N. Weller (SvK; även korbänken målades). SvK uppger att även altarringens fyllningar och bänkkvarteren målades vid ”slutet av 1700-talet” av Weller

Johan Niklas Weller (Konstnär)

År 1789 - 1789 Fast inredning - orgel
Byggdes orgeln av Johan Sundström, Järnboås. Den byggdes för Hällefors kyrka.

Johan Sundström (Orgelbyggare)

År 1805 - 1806 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas.
År 1813 - 1815 Underhåll
Tornhuven reparerades av tornbyggare Jacob Forssa i Hejde.

Jacob Forssa (Tornresare)

År 1826 - 1826 Underhåll
Nytt klockdäck av trä i tredje tornvåningen (”lutgolv”;).
År 1845 - 1845 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing, skänkt av Jacob Jacobsson Mos.
År 1855 - 1855 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av glas, skänkt av Hans Hansson Roshagas änka Barbara Maria Pehrsdotter.
År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
Orgeln ändrades av A. G. Nygren, Stockholm.

Anders Gustaf Nygren (Orgelbyggare)

År 1860 - 1860 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i vindflöjeln.
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad, fönster
O 1860 Det SÖ korfönstret togs upp.
År 1876 - 1876 Nybyggnad - Torn
Tornhuven nybyggd, någon fot lägre än den gamla (inskr. i spirstocken 1877).
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Orgel, ursprungligen byggd 1787-91 för Hällefors kyrka av Johan Sundström, Järnboås, ombyggd 1859 av A. G. Nygren, Stockholm. Hitflyttad av Salomon & Co, Göteborg. Läktaren byggdes om.
År 1880 - 1881 Fast inredning - predikstol
Predikstolens ursprungliga målning rekonstruerades.
År 1900 - 1900 Ändring
omkring 1900. Fasaderna spritputsades. Kamin.
År 1915 - 1915 Underhåll - takomläggning
Omläggning av långhustaket, ev. även nya takstolar.
År 1918 - 1918 Åsknedslag
Åskslag i tornet varvid tornhuven och orgeln skadades. Ansökan om åskledare.
År 1921 - 1921 Teknisk installation - värme
Ny skorsten till kaminen.
År 1934 - 1934 Ändring
Det understrukna tegeltaket på koret otätt, de medeltida takstolarna skadade.
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln.
År 1939 - 1939 Underhåll
Tornhuv och galleritak reparerades.
År 1945 - 1945 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1954 - 1955 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm, efter dennes död 1954 av arkitekt Rolf Bergh, Stockholm: Läktaren revs. Predikstolen flyttades till det NV hörnet av långhuset, dess trappa byttes ut och predikstolsdörren med trappskärm togs bort. Flytt av dopfunt. Elvärmeanläggning, ny elbelysning. Muralmålningar i koret, långhuset och tornet framtogs och konserverades (konservator Erik Olsson, Sanda). Konservering av inredning och inventarier. Nya fönsterglas. Ny dörr i västportalen.

Erik Fant (Arkitekt)

Erik Olsson (Konservator)

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i absidfönstret av Erik Lindholm.

Erik Lindholm (Konstnär)

År 1964 - 1964 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixet tillbaka i kyrkan från Gotlands fornsal, upphängt på norra långhusväggen.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av Grönlundsorgelbyggeri AB; Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Brand
Brandskada invändigt.
År 1978 - 1980 Ändring - restaurering
Invändig rengöring efter branden av väggar och valv m m. Konservator Marianne Korsman-Ullman. Nya belysnings-, elvärme- och högtalarsystem. Värmeisolering av valven, belysning samt stegar och landgångar på vindarna. Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jerk Alton, Kumla, och Bjerkings Ingenjörsbyrå, Uppsala: Omläggning av yttertaken inklusive tornhuvens panel, reparation av tornhuvens stomme, nytt pappklätt klockdäck i tornet, Fasadernas spritputs ersattes med slätputs, avfärgning av samtliga fasader).

Jerk Alton (Arkitekt)

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, fönster
Utbyte av hela rutor av klarglas i fönstren mot blyinfattade glas i sektioner.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland. Tornhuven och allt synligt takvirke tjärades. Taken justerades. Långhusets skorsten revs. Tätningar mellan byggnadskroppar och taken byttes från kopparplåt mot blyplåt. Åskskyddet kompletterades. Inspektionsbryggor och stegar anordnandes på vindarna. Vattendäcket ändrades. Fasaderna rengjordes, putslagades och avfärgades. Naturstensytorna foglagades. Fönstren sågs över. De igensatta ljudgluggarna i S frilades i fasad. Tegelomfattningarna runt de övre gluggarna frilades. Tornportalens dörrblad byttes. Övriga dörrblad justerades, målades alternativt tjärades. Trappstenarna utanför kyrkan justerades och fogades. Elen kompletterades. Stigluckornas fasader putslagades. Allt synligt virke tjärströks. Värmen kompletterades med radiatorer i koret

Jan Utas (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Portalerna konserverades av Rikard Larsson och Rebeca Kettunen.

Rebeca Kettunen (Konservator)

Rikard Larsson (Konservator)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, fönster
Galler insattes i sakristians fönster.
År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av T. Svenske.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 2006 - 2006 Fast inredning - orgel
Orgeln sanerad från mögelangrepp.
År 2006 - 2006 Brand
Ett altarljus tog eld och förstörde en altarduk och ett altarbrun. Altarduk med virkad spets rekonstruerades och att altarbrunet tvättades.
År 2011 - 2011 Ändring
Konservering av likvagn och likbår (utfört feb-maj). Konservering av epitafium över prästen J Nielson Trelborg. Beslut tas om placering av epitafiet till långhusets N vägg – men ett smutsigt krucifix måste flyttas därifrån först, som kräver tillsyn.
År 2013 - 2013 Ändring - restaurering
Restaurering och stöldsäkring av ljuskronor, ljusstakar m.m. Beslut om att bygga ramp till tornportalen.
År 2015 - 2015 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet av portal (ramp, fast anordning, tornportalen), PÅGÅENDE.