Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SILTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

524-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SILTE KYRKA (akt.), SILTE KYRKA (akt.)

1204 - 1204

1240 - 1259

1250 - 1270

Gotland
Gotland
Gotland
Silte
Havdhems församling
Visby stift
Silte kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Silte kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret byggdes vid mitten av 1200-talet, långhuset tillfogades kort tid därefter. Sist tillkom tornet vid slutet av nämnda århundrade. Stenbyggnaden har föregåtts av en träkyrka i stavteknik från slutet av 1100-talet på platsen, vilken revs i samband med att det nya långhuset byggdes.

Kyrkan drabbades redan strax efter att den färdigställts av en brand, och i slutet av medeltiden (eller möjligen i samband med det av Hans Nilson Strelow i hans Gotländska krönika 1633 omtalade jordskalvet 1540) av ett ras som stympade tornet.

Sedan tornet reparerats efter att ha stått som ruin...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Ändring
Tornet skadades svårt, rasade delvis, och stod troligen en tid som ruin Ev. kan skadan knytas till Strelows uppgift om ett jordskalv 1540, då kyrkorna fick ”de Reffler oc Sprecker som findes huor de siden icke ere renoverede”.
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av stenmästaren Sigraf (SvK anger ”o. 1200”).

Sigraf (Konstnär)

År 1180 - 1220 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten

Sighrafr (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i kor och långhus
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll i korgolvet med runinskrift över Botfrid och Rudvi.
År 1200 - 1299 Brand
1200-tal? Brand skadade kyrkan, ev. endast kortaket.
År 1204 - 1204 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Koret byggdes, och ”kort tid därefter” uppfördes långhuset (SvK anger för koret ”något före 1200-talets mitt” och för långhuset ”en kortare tid ” därefter) Kalkmålningar, glasmålningar i korfönstren, väggskåp.
År 1250 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1250 - 1300 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korets östfönster
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn. Ursprungligen högre än dagens "stympade" torn
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes Altartavlans skulpterade mittparti.
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
omkring 1300. Kalkmålningar (apostlar) i långhuset (GKM daterar målningarna till ”1280”).
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
4 st. träskulpturer (madonna, biskop, S:t Olof, fragmentarisk Kristusbild), nu i Gotlands fornsal Gravskrift på långhussockelns S sida: I översättning: ”Här vilar herr Petrus från Vall”).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhuset

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1400 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1400. Träskulptur (S:ta Birgitta), nu i Gotlands fornsal.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar av ”Passionsmästaren”.
År 1495 - 1495 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning i långhuset (tjuvmjölkande kvinna).
År 1500 - 1530 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1500 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1500. Altartavlans flyglar Kalkmålning, nu överkalkad, i långhuset.
År 1728 - 1728 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Johan Hernell (Konstnär)

Olof Söderdahl (Hantverkare - Snickare)

År 1728 - 1728 Ändring - ombyggnad, interiör
Stora delar av inredningen förnyades Predikstol, sannolikt tillverkad av snickaren Olof Söderdahl och målad av Johan Hernell (GK anger ”o. 1750”) Altarskrank (numera i Gotlands fornsal), sannolikt målat av Johan Hernell Bänkinredning, korbänk, den senare nu i Gotlands fornsal (bänkskärm), målad av Johan Hernell Fattigstocken Dopfunten målades.

Johan Hernell (Konstnär)

Olof Söderdahl (Hantverkare - Snickare)

År 1738 - 1738 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgöts.
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tegeltak med nya sparrar på långhuset med ny, lägre takresning (tidigare brädtak). Byggmästare Anders Likmunds, Gerum.

Anders Likmunds (Byggmästare)

År 1754 - 1754 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Brädväggen i tornbågen målades.
År 1756 - 1757 Fast inredning - skrank
1756 Sakristiskrank ”bredvid altaret t.h.”. 1757 Sakristiskranket målades.
År 1758 - 1758 Underhåll - takomläggning
Tegeltak (av ”Landscronategel” och ”Warbergtegel”) och nya ”band, Spärr och rijar” på kortaket, vilket tidigare var brädbelagt.
År 1762 - 1762 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset inköptes.
År 1766 - 1766 Specifika inventarier - kyrkklocka
En liten kyrkklocka inköptes (nedsmält 1894).
År 1774 - 1774 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsast av trä

Johan Weller (Konstnär - Dekormålare)

Olof Blomberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1774 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla tillverkad av snickaren Olof Blomberg och målad av Johan Weller, sedan 1972 deponerad i Gotlands fornsal Nummertavla tillverkad av snickaren Olof Blomberg och målad av Johan Weller Fattigstocken målades av Weller.

Johan Weller (Konstnär)

Olof Blomberg (Hantverkare - Snickare)

År 1783 - 1784 Nybyggnad - Torn
Tornhuven nybyggdes av tornbyggaren Mårten Suderbys i Gothem.

Mårten Suderbys (Tornresare)

År 1830 - 1830 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan sprack vid kimning.
År 1832 - 1832 Ändring
Årtal inskuret i långhusportalens dörrblad Ny kyrkklocka, gjuten i Stockholm (nedsmält 1894).
År 1842 - 1842 Underhåll
Takreparation.
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad
Tornportalen ändrades genom bortbrytning av posterna och insättning av pardörrar med speglar Brädväggen i tornbågen revs bort Nytt stengolv i långhuset av kalkstensplattor (omväxlande röda och grå; sannolikt ölandssten) Bänkinredning i tornrummet.
År 1860 - 1869 Underhåll
1860-tal? Kyrkans fasader spritputsades (inkl. hörnkedjor och fönsteromfattningar) Dragstag av järn i långhuset.
År 1868 - 1868 Ändring
Tornhuven nybyggdes/reparerades av byggmästaren Hans Tellström Fardhem Årtal i vindflöjeln.

Hans Tellström (Byggmästare)

År 1875 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona (16-armad) av mässing i långhusets Ö valv.
År 1893 - 1893 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan sprack.
År 1894 - 1894 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av Johan Beckman & Co, Stockholm, varvid även den lilla kyrkklockans metall återanvändes.

Johan Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1896 - 1896 Underhåll - exteriör
Omläggning av taken och spritputsning av fasaderna.
År 1902 - 1903 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Ändring - restaurering
1902(-03) Restaurering efter förslag av arkitekt Gustaf Pettersson, Stockholm. Byggmästare Nils Pettersson, Visby:  Avfärgning av väggar och valv i kyrkorummet (fragment av kalkmålningar upptäcktes men kalkades över)  Vindfång  Bänkar  Predikstolen målades  Orgel (byggd 1900 av Åkerman & Lund, Stockholm). SvK uppger att orgeln byggdes 1903 av K. A. Andersson, Stockholm  Altarskrank  Väggskåpet i koret restaurerades med bl.a. nya beslag till överskåpet  Tornvalvet slogs av tegel (1903)  Dörr till torntrappan (1903).

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Nils Pettersson (Byggmästare)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1909 - 1909 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningarna (6 rutor) och altarskåpet deponerades i Gotlands fornsal.
År 1912 - 1912 Underhåll
Reparationer.
År 1923 - Okänt Teknisk installation - värme
Kamin i långhusets NÖ hörn.
År 1936 - 1936 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona (12-armad) av mässing i koret.
År 1949 - 1949 Underhåll
Tornhuven reparerades efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby (bl.a. offerreglar, plåtkappor och profilerad panel).

Olle Karth (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Arkitekturbunden utsmyckning
Runinskrift frilades.
År 1958 - 1958 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet konserverat av konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1960 - 1960 Ändring - restaurering
Utvändiga reparationsarbeten efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby. Entreprenör byggnadsfirma Grönlund & Persson, Hablingbo:  Taken lades om med nytt tegel  Fasaderna slätputsades och kalkades  Grundförstärkning efter förslag av ing. Gunnar Hammarlund, Göteborg.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Leif Olsson, Stockholm:  Tornportalens poster och tröskel rekonstruerades och försågs med ett nytt dörrblad  Nytt tegeltak på långhuset  Omläggning av golvet i långhuset med kalkstensplattor  Arkeologisk undersökning av stavkyrkans grund  Framtagning och konservering av kalkmålningarna. Konservator Erik Olsson, Sanda  Konservering av bänkar, nummertavla, predikstol, väggskåp, altarskrank och dopfunt (1700-talsmålningen avlägsnades). Konservator Erik Olsson, Sanda  Altarskåpet återfördes till kyrkan från Gotlands fornsal  Återinsättning av tre glasmålningar i ett av korfönstren  Orgeln målades  El-ringning (1972).

Erik Olsson (Konservator)

Leif Olsson (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverad av J. Künkels Orgelverkstad, Lund

J Künkels Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 1987 - 1987 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet konserverades av konservator Carl Henrik Eliason, Visby.

Carl Henrik Eliason (Konservator)

År 1988 - 1988 Fast inredning - glasmålning
Fotokopior av tre glasmålningar, deponerade i Gotlands fornsal, insattes i ett av korfönstren.