Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FOLLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

473-17.tif  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FOLLINGBO KYRKA (akt.), FOLLINGBO KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1180 - 1220

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Follingbo
Follingbo församling
Visby stift
Follingbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Klövsadelkyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Follingbo kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och tornet, vilka byggdes omkring år 1200. Till denna romanska kyrka hörde ursprungligen ett absidförsett kor från slutet av 1100-talet, vilket dock revs efter ca 100 år för att lämna plats åt det nuvarande koret. Sakristian tillkom 1821.

Förutom nybyggnaden av sakristian har kyrkan undgått få utvändiga föränd¬ringar se-dan byggnadstiden. På 1700-talet togs två nya fönster upp i långhuset och ett annat förstorades. Sannolikt belades yttertaken vid samma tid med tegel, och tornhuven fick av allt att döma sin...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Ett romanskt kor med absid (numera rivet), byggdes.
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1299 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar
År 1200 - 1200 Nybyggnad
Omkring 1200 Det nuvarande långhuset och tornet byggdes (SvK anger ”möjligen…1222”).
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Rakt kor, ersatte troligen ett tidigare absidkor
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Absidkoret revs och det nuvarande koret byggdes (SvK anger ”av…’Ronensis’ omkr. 1260”). Dopfunten av kalksten.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altar- eller processionskrucifix av ben
År 1570 - 1599 Nybyggnad - Korparti
Korets västgavel uppfördes av korsvirke.
År 1587 - 1587 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskuret årtal i korets(?) norra(?) remstycke.
År 1588 - 1588 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar
År 1588 - 1588 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i södra korfönstret.
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, övertagen från Visborgs slottskyrka
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstol, övertagen från Visborgs slottskyrka
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen.
År 1607 - 1607 Brand
1607(?) Brand i kyrkan, varvid bl. a. triumfbågen skadades.
År 1607 - 1607 Arkitekturbunden utsmyckning
Hugget årtal väster om långhusportalen, utvändigt: Anno domini 1607 Peder Dee Peder Storved Olvf Vngeboteis.
År 1618 - 1618 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av trä, såld 1763.
År 1670 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målad skenarkitektur i långhusets trätak
År 1670 - 1800 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurmålning (inredning)
År 1684 - 1684 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, ursprungligen tillhörig Visborgs slottskyrka, flyttades till kyrkan och målades. Sakristiskrank i koret.
År 1685 - 1685 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset anskaffades.
År 1690 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket av trä i långhuset målades.
År 1699 - 1699 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts av Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1700 - 1799 Fast inredning - läktare
Orgelläktare
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad
Orgelläktaren (SvK anger ”1700-talets förra hälft”). Två nya fönster och förstoring av ett ursprungligt d:o i långhuset.
År 1706 - 1706 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkarna målades av Abraham Beck (enl. SvK även predikstolen och sakristiskranket, enl. GKS dessutom korbänken).

Abraham Beck (Konstnär)

År 1740 - 1749 Fast inredning - altarring
Tillverkades trol. altarringen.
År 1744 - 1744 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolsbaldakinen moderniserades (SvK anger 1750).
År 1746 - 1746 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades, sannolikt av Johan Hernell (GK anger 1740-talet).

Johan Hernell (Konstnär)

År 1750 - 1750 Fast inredning - predikstol
Predikstolstrappan (SvK anger 1744).
År 1763 - 1763 Ändring - restaurering
Tornhuven renoverades
År 1766 - 1766 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing.
År 1771 - 1772 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Orgelläktarens fyllningar målades av Johan Weller (enl. SvK även sakristiskranket, epitafiet över Lena Maria Stockman, samt en ”gardin” bakom predikstolen).

Johan Weller (Konstnär)

År 1797 - 1797 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i vindflöjeln.
År 1800 - 1899 Ändring
1800-tal(?) Nyttjades sakristian som skola.
År 1801 - 1801 Fast inredning - orgel
Stod ett orgelpositiv vid altaret.
År 1820 - 1821 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1821 - 1821 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes (SvK anger ”1820-1821”). Övervåningen användes som sockenmagasin.
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
Orgel
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
Orgeln (GK anger 1957, SvK 1858 och ISO 1859), byggd av A. G. Nygren, Stockholm. Orgelläktaren byggdes om.

Anders Gustaf Nygren (Orgelbyggare)

År 1861 - 1861 Arkitekturbunden utsmyckning
Tavla, föreställande herdarnas tillbedjan, skänkt av prinsessan Eugénie.
År 1881 - 1881 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades.
År 1900 - 1900 Teknisk installation - värme
Kamin installerades i långhusets sydöstra hörn, skorsten på västra korgavelns röste.
År 1910 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen övermålad. Bänkinredningen målad, invändig kalkning av väggar och valv (konservator Wilh. Pettersson, Stockholm). Målat årtal på triumfbågens östra vägg.

Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1938 - 1938 Ändring
Nytt värmesystem (lågtrycksånga) med ny skorsten på korets östra taknock, samt pannrum under sakristian. Sydportalen konserverades av SHM:s konserveringsanstalt, korportalen reparerades och vaxbehandlades, vimpergen och kapitälbanden avtäcktes med plåt. Glasmålningarna försågs med nytt bly.
År 1950 - 1950 Ändring
Utredning om ev. borttagande av tornets stödmurar (Intendent Gunnar Wennlund, Stockholm).

Gunnar Wennlund (Övrig)

År 1952 - 1952 Ändring
Lilla klockan gjuten av K. G. Bergholtz, Stockholm. En utvändig restaureringen utfördes, då yttertaken lades om på tät bördning med nytt tegel, och korets västgavel (av korsvirke) byttes ut mot ett brädklätt röste.

K. G. Bergholtz (Klockgjutare)

År 1955 - 1956 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Bengt Romare, Stockholm: Elinstallation för belysning. Ny inredning i sakristian. Nya kapitälband i triumfbågen. Konservering av takmålning, bänkinredning, altaruppsats, predikstol, läktarbarriär, nummertavlor och dopfunt (konstnär Erik Olsson, Sanda). Orgeln omdisponerad av A. Thulesius, Klintehamn.

Bengt Romare (Arkitekt)

Erik Olsson (Konstnär)

År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning
Minnestavla över landshövdingen Lars Söderhielm o h h.
År 1963 - 1963 Ändring
Spirstocken utbytt (inskr.).
År 1983 - 1983 Fast inredning - läktare
Förstärkning av orgelläktaren.
År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Konservering av div. inredning av CH. Eliason, Visby.

C H Eliason (Konservator)

År 1990 - 1990 Ändring
omkring 1990. Nya stegar och vilplan i tornhuven.
År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Glasmålningarna konserverades och ommonterades.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Kor- och långhusportalerna konserverades av stenkonservator Karl-Gustav Eliasson, Stockholm.

K-G Eliasson (Konservator)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades av orgelbyggare Tomas Svenske, Brunna.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
En yttre restaurering genomfördes efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland. Yttertaken lades om och kompletterades med hängrännor och stuprör. Takkonstruktionen lagades. Fasaderna och stödmurarna rengjordes, foglagades. Ljudgluggar, södra och östra korfönstren samt bågreliefer konserverades av K-G Eliasson. Fönsterbågar på kyrkans norra sida restaurerades. Klockdäcket renoverades. Belysningen i tornhuv och på vindarna kompletterades, så även åskskyddet. Hissanordning till de främre ljuskronorna. Valvet över trappavsatsens översta del rasade i samband med ombyggnadsarbetena i tornet, den återuppbyggdes dock.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Ändring
Nytt glasparti i tornbågen, tornrummet inrättat som ”vinterkyrka”.