Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL KYRKAN 1 - husnr 1, ÅMÅLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3321-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅMÅLS KYRKA (akt.)

1801 - 1806

1801 - 1806

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Åmål
Åmåls församling
Karlstads stift
Karlstadsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan uppfördes 1801- 06 i nyklassicistisk stil efter ritningar från 1794 av P W Palmroth, arkitekt på Överintendentämbetet, byggmästare var Gustaf Smedman. Kyrkan exteriör är relativt oförändrad sedan byggnadstiden. Undantaget utgörs av den tillbyggda sakristian på norra sidan, viken genom sin utformning har en tydlig koppling till församlingshemmet intill. Kyrkans interiör har däremot genomgått ett flertal förändringar. Ursprungligen fanns läktare på alla sidor i kyrkan utom den östra. Koret var mindre och mörkare och flankerades av ett vapenhus mot norr och sakristi...

Läs mer i eget fönster

År 1801 - 1806 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarm, torn.

G Smedman (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1801 - 1806 Nybyggnad - Korparti
Kor

G Smedman (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1801 - 1806 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarm

G Smedman (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1801 - 1806 Nybyggnad - Torn
Torn

G Smedman (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1801 - 1806 Nybyggnad
År 1875 - 1876 Nybyggnad - Sakristia
Nybyggnad av sakristia mot nordost. Denna revs sannolikt ca 1965 när nuvarande sakristian mot norr tillkom.

Tidningsklipp i ATA. Runelid (Arkiv)

År 1875 - 1876 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande interiör ombyggnad. Läktare på norrsidan tog bort. Tredingstak ersattes med ett tunnvalvtak. Korpartiet gjordes större och ljusare: Genom att väggar mot ett vapenhus i söder och en sakristia i norr togs bort vidgades koret. Nytt korfönster, ny altarprydnad (nu placerad på s:a läktaren) Bänkarna ombyggdes, bl a togs dörrar bort. Ny predikstol.

Tidningsklipp ATA samt Runelid Effe, Dalslands kyrkor (Arkiv)

År 1875 - 1876 Ändring - ombyggnad, exteriör
Skiffertäckning av taket.

ATA (Arkiv)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgel på läktaren i väster

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

ATA (Arkiv)

År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Stor interiör ombyggnad och renovering: Nytt välvt innertak ersatte tredingstaket fån 1875. Ombyggnad av predikstol och bänkinreding. Korfönstret fr 1875 sattes igen på insidan där en monumental altartavla av Olle Hjortzberg placerades. Även målningar av Hjortzberg på predikstolen, och läktarbarriärerna. Korgolvet förhöjdes, ny altarring och änglar med psalmnummertavlor (skulptris Britta Nerman).

Carl Nilsson (Byggmästare)

Gustaf Clason (Arkitekt)

Ludvig Andersson (Byggmästare)

ATA mm (Arkiv)

År 1932 - 1933 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Änglar med psalmnummertavlor

Britta Nerman (Konstnär - Skulptör)

ATA (Arkiv)

År 1932 - 1933 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på predikstolen och läktarbarriärerna.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1932 - 1933 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Gustaf Clason (Arkitekt)

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1932 - 1933 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1932 - 1933 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering. Omläggning av skiffertaket och ev omläggning av tornhuvens kopparplåt. Ommålning av fasaden

Carl Nilsson (Byggmästare)

Gustaf Clason (Arkitekt)

Ludvig Andersson (Byggmästare)

ATA (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Toaletter i läktarunderbyggnaden. En mot norr och en vid brudkammaren mot söder.

ATA (Arkiv)

År 1960 - 1970 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1962 - 1962 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning

RMVG (Arkiv)

År 1965 - 1965 Nybyggnad - Sakristia
År 1967 - 1967 Teknisk installation
Fasadbelysning

ATA (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Diverse interiöra åtgärder. Oklart om åtgärdernas omfattning. Förnyelse av inredning till läktarunderbyggnaden. Nya dörrar till kyrkorummet, vapenhusen i söder och väster. Justering av bänkar. Borttagande av bänkar under och på läktarna. Målningarbeten.

Truls Schau (Arkitekt)

RMVG (Arkiv)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kororgel, Lindegrens orgelbyggeri
År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Konservering av Hjortzbergs altartavla och två andra tavlor av honom i koret.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Stor invändig renovering. Nedtagning av putsen på väggarna (målade med plastfärg) , ny puts och avfärgning. Rengöring av träpanel i taket. Nytt trägolv i koret. Två nya trappor och handikappramp mellan långhus och kor. Borttagning och justering av bänkar i långhuset och på södra läktaren. Nytillverkning av fundament till dopfunten. Omflyttning av takarmatur.

RMVG (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny kororgel. Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Färgsatt av konstnär Björn Carlén, Åmål.

Björn Carlén (Konstnär)

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering, reparation av skadad puts på begränsade ytor. Byte av tornplåt, byte av skiffer ca 30 kvm vid sidan av tornet.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 2009 - 2010 Teknisk installation - brandskydd
Installation torrsprinklersystem i kyrktorn.
År 2010 - 2010 Underhåll - fönster
Ommålning av fönster.
År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunt och altare.

Lind Stenkonservering (Konservator)

År 2012 - 2012 Ändring
Nybyggnation av textilskåp.
År 2016 - 2016 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsarbeten på västra kyrkporten.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Murningsarbeten Antman & Boström AB (Hantverkare)