Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG BRÅLANDA STOM 2:1 - husnr 1, BRÅLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2754-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRÅLANDA KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Vänersborg
Dalsland
Brålanda
Brålanda församling
Karlstads stift
Stommen 910

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Kyrkans långa och skiftande byggnadshistoria innefattar flera både yttre och inre förändringar som i stort följer ett allmänt och tidstypiskt mönster. Kyrkan antas liksom flera andra Dalsländska små stenkyrkor vara byggd på 1200-talet med delar av det medeltida murverket bevarat i långhuset. Kyrkan har också förblivit tornlös med en fristående klockstapel. 1689 skedde en för sin tid vanlig förlängning mot öster med ett tresidigt avslutat kor. Samtidigt upptogs en ingång från söder (igensatt 1876) till det nya koret. Under 1700-talet fick kyrkan en likaså tidstypisk inredning i provinsiell baroc...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Ommålmning av sex stora fönster på sydfasaden och 4 små på sakristian. Arbetsbeskrivning av förnsterhantverkare Sven Sillén. Entrepenör Brunbergs bygg AB.

Brunbergs byggnads AB, Vänersborg (Byggmästare)

Fönsterrenoverare Sven Sillén (Hantverkare)

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1560 - 1570 Ändring
1560-talet, byggnadsarbeten efter brand. Eventuellt uppförs det 1876 rivna vapenhuset mot söder.
År 1689 - 1689 Nybyggnad - Korparti
Nytt tresidigt korparti. Ersätter troligen ett smalare korparti. Ingång till det nya utvidgade koret från söder.
År 1746 - 1746 Underhåll - takomläggning
Tegel på långhuset och vapenhuset ersätter troligen spån.
År 1746 - 1746 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nya plana innertaket målas liksom predikstol och läktare.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, innertak
År 1777 - 1777 Fast inredning - altaruppsats
Troligen gjorde Schulström altaruppsats samtidigt med predikstolen.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1777 - 1777 Fast inredning - predikstol

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1802 - 1803 Underhåll - omputsning
Exteriört och interiört
År 1802 - 1803 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterutvidgning och nya fönster. Två nya fönster tas upp.
År 1838 - 1838 Underhåll - takomläggning
Byte från tegel till skiffer
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad, port
Ny ingång upptas på västra gaveln. Enilgt uppgift sattes ingången på södra sidans västra del igen och ett vapenhus (ev fr 1500-talet) framför denna ingång revs sedan 1876.
År 1874 - 1874 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1874 - 1874 Fast inredning - predikstol
Ny preduikstol i en enkel nygotik ersätter Schullströms prediksstol från 1777.
År 1874 - 1874 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar
År 1874 - 1874 Fast inredning - läktare
Scuffners apostlamålningar på läktarbröstningen vänds inåt.
År 1874 - 1874 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarordning med sakristieskrank
År 1876 - 1876 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes med tresidig tillbyggnad åt väster.
År 1876 - 1876 Rivning
Ett vapenhus (ev fr 1560-talet) framför den sedan 1855 igensatta ingången på sydsidans västra del rivs.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, innertak
Det plana taket med målningar från 1746 av H G Shuffner ersätts med nuvarande brädvalv.
År 1876 - 1876 Underhåll - fönster
Nuvarande stora spetsbågiga fönsteröppningarna. Nya fönster tas upp.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, port
Ny ingång mitt på södra långsidan. Koringången mot söder igenmuras.
År 1889 - 1889 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kyrkans första värmekälla, en järnkamin
År 1915 - 1915 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla. Se även 1920 och 1980

D Strid (Konstnär)

År 1919 - 1919 Teknisk installation - el
Belysning. Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
År 1920 - 1920 Specifika inventarier - altartavla
1915 års altartavla förstörd av en person som hällde färg på den.
År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Shuffners apostlabilder på läktarbröstningen framtagna (vändes inåt 1874).
År 1926 - 1926 Fast inredning - predikstol, ljudtak
1874 års predikstol omgjord, ommålad och försedd med ljudtak.
År 1926 - 1926 Ändring - restaurering
Omfattande renovering och tillbyggnad av sakristian mot öster.

Gert Stendal (Arkitekt)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket i sakristian

Artist Gösta Sundvall (Konstnär - Dekormålare)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar, portomfattningar och vindfång.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster mot norr och söder igensatta.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, golv
Nya trägolv i långhuset och koret. Ersätter kalkstenshällar och tegel i koret samt plankgolv i långhuset.
År 1926 - 1926 Fast inredning - altaruppsats
Komponerad av Branzell, bildhuggeri av Andersson och målningar av Lundberg.

Axel Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

S Lundberg (Konstnär)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altarring
År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning
1874 års öppna bänkar ombyggda med slutna ryggstöd och gavelstycken.
År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Varmluftssystem med varmkammare under koret och golvgaller på vardera sidan om altaret.
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1943 - 1943 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bibehållen fasad.
År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulpturer och ljusstake vid dopplatsen.

Gösta Sillén (Konstnär)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1965 - 1965 Teknisk installation - el
Fasadbelysning
År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Ca 1965, elektrisk uppvärmning
År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning av Rydings måleri AB, Vänersborg
År 1969 - 1969 Fast inredning - bänkinredning
Ett par bänkar på läktaren borttagna
År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Om- och tillbyggnad av sakristians källare, bla ny invändig trappa

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Specifika inventarier - altartavla
1915 års altartavla renoverad och placeras på norra långväggen. Se 1915 och 1920
År 1990 - 1990 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgeln från pneumatisk till mekanisk. Bevarad fasad

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1994 - 1995 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av fönstren
År 2003 - 2003 Fast inredning - läktare
Räcke på läktarbröstningen
År 2006 - 2006 Underhåll - fönster
Ommålmning av sex stora fönster på sydfasaden och 4 små på sakristian.
År 2007 - 2007 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av taket under läktaren.

Bror Ericsson, målerifirma, Uddevalla (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2009 Underhåll - fönster
Ommålning och renovering fönster, norra fasaden.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.