Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS TISSELSKOGS STOM 1:10 - husnr 1, TISSELSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3131-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TISSELSKOGS KYRKA (akt.)

1877 - 1877

1877 - 1877

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Tisselskog
Steneby-Tisselskogs församling
Karlstads stift
Tisselskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan av trä har ett långhus från 1877 med rak östgavel och ett västtorn från en tidigare kyrka, uppförd 1724-27. I nordost finns en utbyggnad, ursprungligen sakristia, med handikappentré som inrymmer personalutrymmen och toalett. I tornets nedervåning finns vapenhus. En sakristia är inrymd i långhusets östra del, bakom koret. Kyrkans exteriör karakteriseras av enkel nygotik.

Kyrkan antas vara den tredje i Tisselskog. En trolig medeltida träkyrka ersattes av en ny träkyrka med torn, uppförd på den nuvarande platsen 1724-27. Om en äldre kyrkplats, ungefär en kilometer söderut, finns en muntl...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1724 - 1727 Nybyggnad - Torn
Tornet, tillhörde den tidigare kyrkan, uppförd 1724-1727, vars långhus revs 1877, rester av västväggen återstår.
År 1735 - 1735 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats.

Lars Hesselbom (Konstnär - Dekormålare)

År 1877 - 1877 Nybyggnad
Långhus och sakristia.
År 1877 - 1877 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1877 - 1877 Fast inredning - predikstol
Predikstol, möjligen från kyrkans byggnadstid, kompletterad 1977 med en baldakin.
År 1877 - 1877 Nybyggnad
År 1890 - 1910 Fast inredning - orgel, orgelverk
Inköp av orgelharmonium
År 1891 - 1891 Teknisk installation - värme
Kamin i sakristian
År 1896 - 1896 Teknisk installation - värme
Kamin i kyrkorummet
År 1915 - 1915 Fast inredning - altaruppsats
Altarkors ersätts med altaruppsatsen från 1735 som tillhört den tidigare kyrkan.
År 1915 - 1915 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten återinsätts.
År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Panelklädsel på väggar och tak. Taket färltindelas och ges en speciell färgsättning med b la svarta prickar på grå botten (en bit av detta finns bevarat söder om koret.
År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster med färgat glas sätts igen.
År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Inköp av piporgel
År 1919 - 1919 Teknisk installation - el
Elektrifiering samtidigt med gårdarna i trakten.
År 1928 - 1928 Ändring
Innertaket isoleras med sågspån.
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster
År 1939 - 1939 Underhåll - takomläggning
Torntakets ekspån byts mot kopparplåt.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning
År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elvärme

Verner Johnsson, Byggnadstekniska byrå, Bengtsfors (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, port
Kyrkporten och dörren till sakristian kläs med koppar.
År 1977 - 1977 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad
Omfattande renovering och ombyggnad. Skanark arkitekkontor, Karlstad. Huvudentrepenör Tempelvård AB i Säffle.

Janne Feldt (Arkitekt)

Uno Asplund (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, yttertak
Åtgärder för att förbättra långhusets proportioner i förhållande till det relativt låga tornet: Sadeltaket valmat både mot öster och väster. Takfoten inklädd med profilerat listverk.
År 1977 - 1977 Ändring
Isolering av ytterväggarna
År 1977 - 1977 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasden, vit. Fönster och takutsprång ockragula.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian till- och ombyggd till personalrum och toalett. Handikappentré.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny sakristia i östra delen av långhuset. Koret flyttas västerut och utformas med en grund nisch för altaret flankerat av två nya utrymmen (mot söder förråd, mot norr förrum).
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med ny slät panel, laserad i gråvit ton. Bemålat timmer frilagt västväggen i vapenhuset. Glasade trägaller på vardera sidan om dörrpartiet mellan kyrkorummet och vapenhuset. Skall ge en vision om ett förmodat tidigare öppet samband mellan vapenhus och kyrkorum. I vapenhuset även nytt kassettak av tillvaratgana brädor från kyrkans trossbotten med målningar från 1700-talskyrkan.
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning, bl a takets panel och listverk.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya kopplade fönster.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golvet. Nivåskillnad till koret borttagen.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
En slags läktarunderbyggnad med vikbara gallerskärmar som väggar. Under läktaren togs bänkarna bort och ett utrymme, bl a kapprum iordningställdes intill läktartrapporna.
År 1977 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad och omålning. Gavlarna återanvända från de gamla bänkarna.
År 1977 - 1977 Fast inredning - predikstol
Sänkning av predikstolen. Ommålning. Komplettering med baldakin.
År 1977 - 1977 Teknisk installation - el
Diverse installationer. Automatisk klockringning. Hörselslingor. Åskledare. Ljusregelering.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Ändrad placering, på läktarens södra sida.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Bortagning av latexfärg på fasaden med värmelampa, ommålning med oljefärg. Även målning av fönster och den cementputsade grundsockeln.
År 2006 - 2006 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasaden och fönstren.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.