Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS BALDERSNÄS 1:59 - husnr 1, DALS-LÅNGEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

CNV00024.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALS-LÅNGEDS KYRKA (akt.)

1880 - 1890

1880 - 1890

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Steneby
Steneby-Tisselskogs församling
Karlstads stift
Kallkällevägen 5A

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 1999

Komplettering vid inventeringen 2003:

I takt med utbyggnaden av samhällena Dals-Långed och Mustadfors ökade behovet av en kyrklig samlings- och gudstjänstlokal. Avståndet till moderkyrkan i Steneby är knappt en mil. Närmsta församlingskyrka finns annars i grannsocknen Tisselskog, omkring fem kilometer bort. Enligt en uppgift från 1927 hade ett kapell ordnats vid den s k Kyrkbacken i Mustadfors genom bolagets och dess disponent Christian Aarsruds försorg. Kapellet beskrivs "&inrymma två mindre rum, lämpliga för sammankomster under tjänstgörande pastors ledning. Komministern i Tisselskog predikar där vanligtvis varje söndag". I börja...

Läs mer i eget fönster

År 1880 - 1890 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1880 - 1890 Nybyggnad
Uppfört som skolhus.
År 1968 - 1968 Tagen ur bruk
Skolan nedlagd. Sedan gåva av dåvarande Steneby kommun till Steneby församling.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad av äldre skolhus. Kyrkorum i ny vinkeltillbyggnad. Samlingslokaler, kök mm i gamla skolhusdelen.

Verner Johnsson, Byggnadstekniska byrå, Bengtsfors (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Invigning
År 1972 - 1972 Invigning
Invigning av biskop Borgenstierna.
År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny orgel i koret invigd

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Specifika inventarier - altartavla
Altarprydnad av textil. Christina Westmans vävkammare, Göteborg.

Christina Westman (Konstnär)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Heltäckningsmatta bortagen. Nytt parkettgolv. Ändring av koret: Flyttbara knäfall ersätts med altarring, "bröstningarna" från sidoväggarna tillkommer. Altaret framflyttat från korväggen till versus populum placering.
År 2004 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
Pastorsexpedition inredd på övervåningen i gamla skoldelen. Lokaler för barn- och ungdomsverksamhet iordningställda i souterrainvåningen under kyrkorummet.