Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LILLA EDET KYRKEBY 9:1 - husnr 1, VÄSTERLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_068:29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERLANDA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Västra Götaland
Lilla Edet
Bohuslän
Västerlanda
Västerlanda församling
Göteborgs stift
Kyrkeby 250

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

VÄSTERLANDA kyrka är av medeltida ursprung och hade ett rektangulärt långhus med smalare, lägre kor till en början. Troligen stod kyrkan oförändrad fram till 1671 då den förlängdes åt väster omkring sju meter. 1704 genomfördes den för medeltidskyrkor vanliga förändringen att långhuset förlängdes åt öster och det gamla koret revs och ersattes med en tresidigt kor. 1728-33 bemålades innertaket av Christian von Schönfelt. Detta försvann emellertid redan omkring år 1809 i samband med en renovering då innertaket byttes ut i sin helhet.

Mellan 1782 och 1913 var Västerlanda kyrka tillsammans med närliggande Hjärtums kyrka patronatskyrkor...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1671 - 1671 Ändring - tillbyggnad
Långhusets förlängt åt väster
År 1704 - 1704 Nybyggnad - Korparti
År 1704 - 1704 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen inköps.

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1728 - 1733 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket bemålas.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1751 - 1751 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas.

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1809 - 1809 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket byts ut.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1896 - 1897 Nybyggnad - Torn
Torn. Vapenhus inrett i tornets bottenvåning. Ersatte två vapenhus i söder och väster

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Fasaden kan vara ritad av Gustaf Pettersson.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1896 - 1897 Rivning
Vapenhusen i väst och söder revs.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1896 - 1897 Ändring - ombyggnad, fönster
Tre nya fönster tillkom och de befintliga förstorades.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1896 - 1897 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna i långhuset försågs med paneler, taket med kasettindelning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1896 - 1897 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1918 - 1918 Fast inredning - altaruppsats
Predellan renoverades på grund av rötskador.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1938 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades i nordlig riktning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1955 Underhåll
Kyrkan omputsades och målades ut- och invändigt med cementhaltiga produkter.

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Vägg i kyrkans östligaste del för att avskilja sakristia och skrudkammare varvid altarväggen blev rak istället för polygonal

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggpaneler och kasetter i taket togs ned.

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Underhåll - takomläggning
Plåttaket över långhuset ersattes med skiffer.

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
Ursprunglig bemålning på altaruppsatsen, predikstolen, ljudtaket och nummertavlan togs fram.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar med tonat antikglas i blyinfattning. Nytt fönster tog upp i koret på sydsidan.

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Teknisk installation
Nya elledningar, fördelningscentral m m. Elvärme installerades, kaminer togs bort.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, port
Portarna kläddes i kopparplåt.

Georg Rudner (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1955 Fast inredning - altarring
Ny altarring med bibehållande av några äldre dockor.

Georg Rudner (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hela interiören målades om. Delar av arbetet utfördes av konservator Thorbjörn Engblad, Alingsås.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket om- och tillbyggdes.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader borttogs längst bak i kyrkorummet någon gång under 1980-talet.

Muntlig källa. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna på läktaren togs bort.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - el
Alla elledningar utbytta, ny elcentral, nya bänkradiatorer.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Tornet putsades om och målades med silikatfärg.

Sölve Johansson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Taket av zinkplåt på tornet omlades.

Sölve Johansson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)