Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALE UTBY 1:142 - husnr 1, ÄLVÄNGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLVÄNGENS KYRKA (akt.)

1970 - 1970

1970 - 1970

1970 - Okänt

1982 - 1982

Västra Götaland
Ale
Västergötland
Starrkärr
Starrkärr-Kilanda församling
Göteborgs stift
Kapellvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Demonteringsbar vandringskyrka efter ritningar av Göteborgsarkitekten Torsten Hansson och byggd 1970 av Oresjö sektionshus AB. Byggnadskomplexet omfattar även tillbyggt, rymligt församlingshus. Exteriören är brädfodrad och blåmålad. Interiören har för typen karakteristiska drag som gavelspetsfönstret över entrén och fönsterbanden vid takfoten. Kyrkorummet är öppet till nocken och har dragstag av stål.

Kyrkan om- och tillbyggdes 1982 efter förslag av arkitekten Kjell Malmqvist på Arkitektkontoret Arne Nygårds AB. Då uppfördes även en klockstapel.

År 1970 - 1970 Nybyggnad

Oresjös Sektionshus AB (Konstruktör)

Torsten Hansson (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Nybyggnad
År 1970 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Orgel tillkom.

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - tillbyggnad
Om- och tillbyggnad av kyrkan.

Arne Nygårds AB (Arkitektkontor)

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1982 - 1982 Nybyggnad
Klockstapel tillkom

Arne Nygårds AB (Arkitektkontor)

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla tillkom.

Harry W. Svensson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)