Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA GRINNERÖDS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, GRINNERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2702-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRINNERÖDS KYRKA (akt.)

1859 - 1859

1859 - 1859

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Grinneröd
Ljungskile församling
Göteborgs stift
Grinneröds Prästgård 130

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

GRINNERÖDS KYRKA är uppförd 1859 efter ritning av Axel Nyström, och bygget utfördes av byggmästare Anton Persson från Bollebygd. Invigningen skedde 7/9 1862. Den gamla kyrkan med medeltida ursprung som samtidigt revs, låg på samma plats, och den hade ett torn från 1700-talets mitt, som fick stå kvar och inkorporerades i det nya kyrkbygget. Tornet byggdes dock om och har ingenting av sitt äldre utseende kvar. Ursprungligen var avsikten att bygga om den gamla kyrkan, men man bedömde att murarna var så dåliga att de inte skulle klara detta, varför det endast blev tornet som behölls...

Läs mer i eget fönster

År 1757 - 1757 Nybyggnad - Torn
År 1859 - 1859 Nybyggnad
Långhus, kor

Anton Persson, Bollebygd (Byggmästare)

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Anton Persson, Bollebygd (Byggmästare)

År 1859 - 1859 Nybyggnad
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel
1899 Orgel byggd.

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)

Kaspar Thorsell, Göteborg (Orgelbyggare)

Hellman 1977 (Arkiv)

År 1902 - 1902 Underhåll - interiör
Ommålning invändigt, med ny färgsättning.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Hellman 1977 (Arkiv)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Korbåge uppförd.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Hellman 1977 (Arkiv)

År 1942 - 1942 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Ändring
Genomgripande renovering. Sydingång igensatt, sakristia tillbyggd, ombyggnad av bänkar, korbågen från 1902 borttagen, ny färgsättning.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Hellman 1977 (Arkiv)

År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
I samband med kyrkans renovering, restaurerades och konserverades predikstolen, altaruppsatsen, dopfunten, brudstolen mm.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Hellman 1977 (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren ändrade (korspost borttagen, samt antikglas insatta).
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Biutrymmen i vapenhuset inredda.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med ommålning av innertak och träinredning i ny färgsättning, ytbehandling av golv, nytt trägolv i koret.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring
Invändig renovering, med framflyttning av altare, ombyggnad av altarring.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats, psalmnummertavlor mm.

Göran Bryntesson (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)