Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM NORGÅRD 2:124 - husnr 1, HAMBURGSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3090-1 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMBURGSUNDS KAPELL (akt.)

1914 - 1915

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Kville
Kville församling
Göteborgs stift
Kapellvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

En kapellbyggnadsförening bildades 1912. Kapellet uppfördes 1914-15. Ritningarna var uppgjorda av byggmästare Axel Johansson, Nösund, som även byggde Nösunds och Bovallstrands kapell med liknande utseende.
Kapellet genomgick en betydande renovering 1955, då det bland annat värmeisolerades, bänkar byggdes om etc. Interiören fick då sin nuvarande utformning. Arbetena leddes av Axel Forssén i samarbete med C O Svenson. Kapellet överläts till Kville moderförsamling 1962. 1977 införskaffades en riktig orgel till kapellet, tidigare hade man haft ett orgelharmonium.

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia avdelad med skärm i koret, torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Torn

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Korparti

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Sakristia

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Specifika inventarier - dopfunt
År 1922 - 1922 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1955 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Fullständig ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1955 - 1955 Ändring - tilläggsisolering
Isolering med träfiberskivor och ny panelklädsel, innanfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad, ersätter kamin.
År 1955 - 1955 Ändring
Dörrar masoniteklädda, tonade glas i fönstren.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1955 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkar.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1955 - 1955 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av läktarbröstning.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium flyttas från kyrkan, ny orgel byggs.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny yttertrappa.
År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar under läktare borttagna.
År 2001 - 2003 Underhåll - fönster
År 2001 - 2003 Underhåll - exteriör
Fasadpanel bytt till stående locklistpanel.