Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS ASKUM 2:12 - husnr 1, ASKUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3453.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASKUMS KYRKA (akt.)

1878 - 1880

1878 - 1880

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Askum
Södra Sotenäs församling
Göteborgs stift
Askums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

ASKUMS KYRKA byggdes 1878-1880, av byggmästare P Thorsen efter ritningar av Anders Petterson från Skövde, med den för Bohuslän ovanliga formen av centralkyrka. Den ersatte då en äldre medeltida kyrka, belägen några hundra meter längre norrut, och som revs 1885. Den gamla kyrkogården har dock fortsatt att vara församlingskyrkogård, och först 1922 anlades en kyrkogård invid den nya kyrkan.

Som flertalet andra samtida kyrkor med granitfasad så har även Askum drabbats av fuktproblem, med återkommande invändiga reparationsarbeten. Däremot har interiören inte ändrats nämnvärt sedan ...

Läs mer i eget fönster

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes några hundra meter från sin medeltida föregångare.

Anders Pettersson (Arkitekt)

P Thorsen (Byggmästare)

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Torn

Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Sakristia

Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Vapenhus

Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Korparti

Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1878 - 1880 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel

Molander (Orgelbyggare)

År 1903 - 1903 Underhåll - interiör
Invändig reparation pg a fuktskador
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad.
År 1936 - 1937 Underhåll
In- och utvändig renovering.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten

C O Svensson (Konservator)

År 1940 - 1940 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarmålning.

Nils Asplund (Konstnär)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierad.
År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med bl a nytt trägolv.

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Underhåll - interiör
Invändig ommålning av ytterväggar.
År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Omläggning av lanterninens kopparplåt.
År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket.