Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄLLEFORS HJULSJÖBY 7:1 - husnr 1, HJULSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hjulsjo.121

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJULSJÖ KYRKA (akt.)

1643 - 1646

1643 - 1646

Örebro
Hällefors
Västmanland
Hjulsjö
Hällefors-Hjulsjö församling
Västerås stift
Hjulsjö 36

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes ursprungligen som kapell 1643-46. Det var en rektangulär byggnad av timmer med avfasade hörn och rödmålade spånklädda fasader. 1679 fick kyrkan sin predikstol i renässansstil.

Kapellet blev efter hand för litet för den växande befolkningen och utvidgades på 1730-talet med avsmalnande korsarmar i norr och söder som avslutades upptill med klassicerande gavelfrontoner. Kyrkorummets plana trätak ersattes med ett tunnvalv av trä.

Under andra delen av 1700-talet fick kyrkan en dopängel samt en altaruppsats i klassicerande stil.
1785 tillfogades ett torn till kyrkan med en svängd spånklädd huv. Vid samma tillfälle u...

Läs mer i eget fönster

År 1550 - 1760 Nybyggnad - Sakristia
År 1643 - 1646 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1643 - 1646 Nybyggnad - Korparti
År 1643 - 1646 Nybyggnad
Hjulsjö kyrka uppfördes som kapell kyrka, knuttimrad, spånklädd och rödfärgad byggnad.
År 1732 - 1732 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1732 - 1732 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar byggs till i norr och söder. Korsarmarna smalnar av utåt och avslutas upptill av klassicerande gavelfrontoner. Kyrkorummet får tunnvalv av trä, tidigare plant trätak.
År 1763 - 2000 Ändring
För kyrkans historik mellan åren 1763-2000 se bifogad PDF med bifogad händelselista.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Nils Hållén (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

År 1785 - 1785 Nybyggnad - Torn