Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO KNISTA KYRKA 1:1 - husnr 1, KNISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Knista 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KNISTA KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1100 - 1149

Örebro
Lekeberg
Närke
Knista
Knista församling
Strängnäs stift
Knista kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1219 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn
År 1100 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1149 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med rektangulärt långhus, lägre smalare kor i öster samt torn i väster med tornkapell.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppfördes

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Ändring - tillbyggnad
Koret breddades så kyrkan blev en salkyrka

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1400 - 1519 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1617 Valvslagning
Valven slogs i kyrkan

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1617 - 1617 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Interiören försågs med valv- och väggmålningar

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1950 (Publikation)

År 1617 - 1617 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1950 (Publikation)

År 1723 - 1724 Nybyggnad - Korparti
År 1723 - 1724 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan tillbyggdes i öster

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1723 - 1724 Nybyggnad - Korparti
Nytt bredare kor med tresidig avslutning och tunnvalv av trä

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1723 - 1724 Valvslagning
Tunnvalv av trä i koret

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1723 - 1724 Underhåll - Omputsning, interiör
Väggarnas målningar kan ha kalkats över vid detta tillfälle

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1725 - 1725 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1728 - 1728 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats, skänkt av herrskapet von Hofsten, Villingsberg

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1762 - 1762 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet försågs med barockformad huv

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1830 - 1830 Underhåll - takomläggning
Tornhuven kläddes med kopparplåt

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1875 - 1879 Ändring
De forna läktarna på ömse sidor i koret avlägsnades

Till hembygden 1950 (Publikation)

År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, port
Sydportalen med ett i romansk stil ornerat dörröverstycke i sten murades igen

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1889 - 1889 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - restaurering, interiör
Väggarnas målningar togs fram och bättrades

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1909 - 1909 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 12 stämmor

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Renovering med målet att återge kyrkan dess äldre utseende. Ny sluten bänkinredning. Ny dopfunt i jämtländsk kalksten. Altaruppsats och predikstol återfick sin ursprungliga färgsättning. Predikstolen sänktes och vreds ut mot kyrkorummet. Koret fick tre glasmålningar. Rengöring av kalkmålningar. Nya dubbelkopplade fönster med katedralglas. Nya dörrar mellan vapenhus och långhus. Ny värmeanläggning.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Lanna stenhuggeri (Firma)

Sven Dahlén (Konservator)

Torsten Nordberg (Konstnär)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Einar Lundberg (Arkitekt)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i jämtländsk kalksten

Lanna stenhuggeri (Firma)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen fick sin ursprungliga färgsättning

Sven Dahlén (Konservator)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1951 (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - predikstol
Predikstolen återfick sin ursprungliga färgsättning. Den sänktes och vreds ut mot kyrkorummet.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Sven Dahlén (Konservator)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - glasmålning
Koret fick tre glasmålningar

Torsten Nordberg (Konstnär)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Underhåll - interiör
Rengöring av kalkmålningar

Sven Dahlén (Konservator)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya dubbelkopplade fönster med katedralglas

Einar Lundberg (Arkitekt)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar mellan vapenhus och långhus

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Einar Lundberg (Arkitekt)

Till hembygden 1951 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1955 - 1955 Underhåll - exteriör
Renovering av tak, fasadernas putsades. Grunden dränerades.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, port
Sydportalen togs åter upp

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - takomläggning
Reparation och ommålning av kyrkans plåttak

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1959 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd att ta bort två bänkar för kororgel

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1969 - 1970 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1978 - 1978 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären kompletterades med skyddsräcke

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1985 - 1986 Ändring - restaurering
Ny puts (sprit- och slät), långhusets sydfasad fick markeringar efter ursprungliga romanska fönster.En tillbyggnad/förråd uppfördes vid korets norra sida. Draperingsmålning i koret samt schablonmålad bård på taklist togs fram, rengöring och retuschering. Bänkar togs bort i koret där golvet lades med kalksten. Hwc anordnades. Interiören målades. Nytt bokbord, manöverskåp, kapphyllor och psalmboksvagn.

Jerk Alton (Arkitekt)

Urban Ullenius (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Underhåll - Omputsning, exteriör
Ny puts (sprit- och slät), långhusets sydfasad fick markeringar efter ursprungliga romanska fönster

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Ändring - tillbyggnad
En tillbyggnad/förråd uppfördes vid korets norra sida

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Konservatorsarbeten
Draperimålning i koret samt schablonmålad bård på taklist togs fram, rengöring och retuschering

Urban Ullenius (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort i koret

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i koret lades med kalksten

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Hwc anordnades

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1985 - 1986 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1986 - 1986 Ändring - tillbyggnad
Ekonomibyggnad på långhusets norra sida
År 2004 - 2004 Fast inredning - orgel
Ny digital orgel av märket "Allen"

Örebro läns museum (Arkiv)