Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN KOMMINISTERN 8 - husnr 1, LILLA MALMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3465-013.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLA MALMA KYRKA (akt.)

1180 - 1219

1190 - 1225

Södermanland
Flen
Södermanland
Lilla Malma
Dunker-Lilla Malma församling
Strängnäs stift
Lilla Malma kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Långhus
År 1190 - 1225 Nybyggnad
Troligtvis omkring 1200 uppfördes en kyrka med långhus och smalare kor

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1375 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Kyrkorummet förlängs i öster

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1375 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Troligtvis uppfördes en sakristia

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1375 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor i långhusets bredd
År 1475 - 1499 Valvslagning
Tegelvalv slogs i kyrkan, så kallade "gubbvalv"

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1475 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Troligtvis tillkom vapenhuset vid södra entrén

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1648 - 1648 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol införskaffades

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1711 - 1712 Ändring - ombyggnad
En triumfbåge togs upp i den östra gavelväggen och ett nytt fyrkantigt kor i timmer uppfördes öster därom.

Anders Johansson (Hantverkare - Snickare)

Pär Öhrn (Hantverkare - Murare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1711 - 1712 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkan vitputsades

Pär Öhrn (Hantverkare - Murare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1711 - 1712 Nybyggnad - Korparti
Nytt fyrkantigt kor i timmer uppfördes i öster

Anders Johansson (Hantverkare - Snickare)

Pär Öhrn (Hantverkare - Murare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1714 - 1714 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen byggt som sakristia, ombyggt till korsarm 1746
År 1714 - 1714 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia uppfördes

Pär Öhrn (Hantverkare - Murare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1714 - 1714 Rivning
Den gamla sakristian revs

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1723 - 1723 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Erik Trast (Hantverkare - Snickare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster vidgades eller togs upp på västgaveln

Erik Trast (Hantverkare - Snickare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1739 - 1740 Fast inredning - läktare
Ny läktare byggdes

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1745 - 1745 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats i provinsiell barock tillverkades

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1745 - 1745 Fast inredning - predikstol
Predikstolen kompletterades och målades

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1745 - 1745 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Koret målades

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, interiör
P g a platsbrist i kyrkan sammanfogades sakristian till kyrkorummet. Vapenhuset gjordes om till sakristia.

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, port
Ny entré i väster

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1763 - 1763 Ändring - ombyggnad, port
En entré togs upp i norra korsarmen

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1765 - 1765 Teknisk installation - värme
Sakristian försågs med eldstad

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1812 - 1812 Fast inredning - läktare
Ny läktare byggdes i korsarmen (nykyrkan)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1858 - 1858 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades om

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Sakristia
År 1872 - 1872 Nybyggnad - Sakristia
En ny uppfördes i vinkeln mellan kor och korsarm i norr

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1872 - 1872 Rivning
Den gamla sakristian revs.

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1890 - 1899 Nybyggnad - Korparti
Träkoret revs och ersattes av ett tresidigt kor uppfört av tegel.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Valvslagning
Nya kryssvalv slogs i koret och norra korsarmen

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Ändring
Sakristian försågs med ett förrum. Fönstren förstorades. Del av nordväggen revs och återuppbyggdes. De gamla gavlarna revs och ersattes med trappgavlar

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Ändring - påbyggnad
Murkrönen höjdes

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna täcktes med kraftig spritputs.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Underhåll - takomläggning
Taket belades med plåt

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Fast inredning - glasmålning
Ny glasmålning i korets östfönster

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen försågs med ny fot och trappa, samt målades om och flyttades till norra sidan.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valvribborna dekorerades med målningar i medeltida stil

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Pannrum i källaren under koret (f d gravkammare)

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1890 - 1899 Teknisk installation - värme
Varmluftsuppvärmning infördes med pannrum i källarne under gravkoret (f d gravkammare)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

År 1897 - 1897 Nybyggnad - Korparti
År 1931 - 1931 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i kalksten införskaffades

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

År 1957 - 1957 Nybyggnad - Vapenhus
År 1957 - 1957 Ändring - tillbyggnad
Den västra trappgavlen revs. Kyrkan förlängdes åt väster med utrymmen för vapenhus och orgel, väntrum m.m.

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren togs bort

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor, 16. 1943 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Valvslagning
Tegelvalvets västra kappa förhöjdes

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring
Den gamla slätputsen på kyrkans exteriör togs fram. Den medeltida sydportalen togs fram

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Fast inredning - predikstol
Predikstolens yngsta färglager togs bort (1897)

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, golv
Det gamla trägolvet utbyttes mot tegel i långhus och vapenhus samt på den nya läktaren över vapenhuset

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Underhåll
Valven rengjordes och målningarna bättrades. Väggarnas dekorering togs bort och målades med vit plastfärg

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1957 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort i korsarmen och ersattes med lösa stolar.

Lilla Malma kyrka, Sörmländska kyrkor 16 (Publikation)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Kemper & Sohn (Orgelbyggeri)

Till hembygden 1958 (Publikation)

År 1985 - 1985 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Fast inredning - altare
Nytt altare

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre renovering. Putslagning och avfärgning av fasader, grindstolpar och stiglucka. Ny plåt på norra takfallet, övrig plåt målades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)