Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SORSELE GARGNÄS 8:1 - husnr 4, GARGNÄS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Gargnäs kyrka kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GARGNÄS KYRKA (akt.), GARGNÄS KAPELL (akt.)

1909 - 1911

1909 - 1911

Västerbotten
Sorsele
Lappland
Sorsele
Sorsele församling
Luleå stift
Byvägen 51

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan är uppförd i trä 1909-1911. Interiören har genomgått fler förändringar än exteriören. Redan 1922 byttes lampetterna ut till de nuvarande. Det målade korfönstret, ritat av N. P Ringström, tillkom 1946. Samtidigt satte man upp masonitskivor för att dölja den ursprungliga pärlspontpanelen, som uppfattades ge för mycket missionshuskaraktär. Masoniten ersattes i sin tur med slätspont vid den omfattande restaureringen under arkitekt Einar Lundbergs ledning 1956. Andra större (fortfarande synliga) förändringar som genomfördes då var att korgolvet utökades och fick en ny trappa, predikstolen flyttades från södra korväggen till östra ...

Läs mer i eget fönster

År 1909 - 1911 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Byggnadsfirman Bröderna Holmström, Örnsköldsvik (Firma)

År 1909 - 1911 Nybyggnad - Sakristia

Byggnadsfirman Bröderna Holmström, Örnsköldsvik (Firma)

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1909 - 1911 Nybyggnad - Korparti

Byggnadsfirman Bröderna Holmström, Örnsköldsvik (Firma)

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1909 - 1911 Nybyggnad - Vapenhus

Byggnadsfirman Bröderna Holmström, Örnsköldsvik (Firma)

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1909 - 1911 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes efter ritningar av ark. Gustaf Ameén från 1907. Byggmästare Holmström, Örnsköldsvik, vilken lämnade arbetet ofullbordat och reste iväg till Amerika 1911. Arbetet fullbordat av hans bröder. Kyrkan orienterad i nordväst sydostlig riktning. Utvändigt målad i ljusgul oljefärg. Entrén ådrad i ”mahogny”. Invändigt målad i vitt och ljusgult. Bänkarna målade i mörkare färgtoner. Centraluppvärmd med kamin under koret. En mindre kamin i sakristian. Vitlackad orgel från K. Anderssons orgelfabrik, Stockholm

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Underhåll
*Förslag till elektrisk installation (belysning) av Edvard Lundqvist. Ljuskronor skulle elektrifieras. Nya lampetter efter väggarna. De befintliga ”ljusarmarna” ansågs vanprydande. *Sockeln vid sakristian skulle överses, där en mindre sättning ägt rum. *Förslag till anordnande av ny orgel (troligen ej utfört). *Bättringsmålning i interiören. *En sänkning av läktaren med 50 cm föreslogs (troligen ej utfört). *Ytterpanelens fotbräder bättringsmålades. *Omkittning av fönsterna *Omtjärning av taket.

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

År 1945 - 1946 Ändring
*Målat korfönster insatt, ritat av N. P. Ringström. *Kyrkorummets pärlspont panel skulle döljas med masonitskivor, då pärlsponten ansågs ge karaktär av missionshus. *Ommålning i kyrkorummet i samma färgsättning som befintlig.

N P Ringström (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1956 - 1956 Ändring - restaurering
Restaurering (ark. Einar Lundberg, Stockholm). *Tilläggsisolering invändigt av väggar och tak. *Träfiberplattor (masonit) i koret togs bort. Dörren i koret igensatt. *Nya dörr- och fönsterfoder, nya golvsocklar. Nytt bredare foder kring triumfbågen uppsatt. *Väggar och tak klätt med slätspont. *Korgolvet utökat, åt väster (eg. åt norr). Ny trappa till koret med ytterliggare ett steg. *Maskinslipning av alla golvytor *Tätning av fönster med tätlist av filt. Fönsternas innerbågar skulle förses med antikglas. *Vindfångsdörrarna (svängdörrar) skulle ombyggas till anslagsdörrar eller bytas ut till anslagsdörrar i samma utseende som befintliga. *Predikstolen flyttades från korväggen (södra väggen) till östra väggen och sänktes. En ny trappa med skärm utfördes. *Spjälverket i läktarbarriären transparent, vilket ansågs störande då benen syntes på dom som satt på läktaren. Träfiberplattor skulle därför uppsättas på insidan. *Innerdörr till sakristians entré. *Borttagande av bänkar under läktaren, tre i öster och fyra i väster. Förvaringsskåp med träfiberluckor installerade. *Ökning av bänkavståndet och nya större psalmbokhyllor. *Altarringens höjd skulle minskas genom avkortning nertill. Klädseln på överliggaren i rött sammet skulle tas bort. *Altarbordets djup skulle ökas och en ny skiva i ek eller furu skulle göras. *Kaminer från kyrkorum och sakristia togs bort. Elektriskt värmesystem med radiatorer och bänkvärmare. Befintlig varmluftsvärmeanläggning skulle bibehållas som reserv vid strömavbrott (Elkonsult T. R. Edgren, Skellefteå). *Invändig ommålning. Färgsättning av konstnär Torsten Norberg. *Altaruppsatsen skulle tas bort. Ett kors skulle ställas upp på altarbordet

Einar Lundberg (Arkitekt)

Torsten Norberg (Konstnär)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Piporgel från Modulorgel AB, Umeå. Spelbord, orgelbänk och pipskåp skulle ytbehandlas så att den passade in i kyrkorummet.
År 1990 - 1991 Ändring - restaurering
Restaurering (Rune Wästerby, VAB, Umeå). *Fogar i sockel och entrébro tätade med nytt fogbruk. *Omkittning av fönster. Fönsterna skulle samtidigt förses med tätningslister och beslag. Trasiga fönsterrutor i tornet skulle bytas ut. *snörasskydd på taket skulle kompletteras eller bytas ut. *Skorstenen skadad och frostsprängd. Skulle antingen restaureras eller rivas till yttertakets nivå och kompletteras med ventilationshuv. *Upptagande av dörr med diskret utformning på fondväggen, norr om koret. Till ingången skulle en handikappramp anslutas. *Borttagande av de två främsta bänkraderna för att ge plats åt kören. Skärmarna skulle därmed flyttas bakåt, liksom även kortrappan (ca 65 cm). *Städrum installerad i befintlig WC. *Elcentral och ljudanläggning skulle placeras i förvaringsskåpen, längst bak i kyrkorummet. Befintliga släta skåpluckor skulle ersättas av luckor med ram och fyllningar. *Ny rymligare toalett, inredd där elcentralen var placerad med ingång mot kyrkorummet. En kapphylla skulle placeras indragen under läktarens framkant. *Vissa detaljer i arkitekturen skulle få ny färgsättning, såsom triumfbågen, takbjälkarna och väggpilastrarna. Nyanser i grönt, engelskt rött- eller mörkbrun terrakottafärg föreslogs (i övrigt skulle den grågröna färgtonen från 1950-talets restaurering behållas) *Nya elradiatorer och bänkvärmare. *Halogenstrålkastare bakom triumfbåge. *Allmän översyn och komplettering av elutrustning. Ny serviscentral typ kabelmätarskåp. *Brandlarm ansluten till larmcentral. *Utvändig ommålning av fasader, fönster och dörrar med linoljefärg i samma kulör som befintlig.

Rune Wästerby (Obestämd yrkestillhörighet)