Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BJUV SKINNEHOLM 23:42 - husnr 1, BILLESHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCF273221.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BILLESHOLMS KYRKA (akt.)

1918 - 1918

1918 - 1919

Skåne
Bjuv
Skåne
Södra Vram
Bjuvs församling
Lunds stift
Kyrkbacken 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2014

Kyrkan uppfördes som brukskyrka mellan åren 1918 och 1919 efter ritningar av gruvbolagets arkitekt Martin Cronsiö. Kyrkobyggnaden är en tidig form av småkyrka och den första kyrkan i Sverige som är sammanbyggd med olika lokaler till församlingsverksamhet. I byggnadskom-plexet finns förutom kyrkorummet, samlingssal, bibliotek, lokaler för ungdomsverksamhet och syförening samt bostad för kyrkvaktmästaren. Själva kyrkan består av ett långhus med smalare och lägre kor samt sakristia, med tresidig avslutning, i öster. De gamla församlingslokalerna ansluter till byggnadens södra sida. Nya församlingslokaler finns numera i en fristående by...

Läs mer i eget fönster

År 1918 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.

M Cronsiö (Arkitekt)

År 1918 - 1918 Nybyggnad - Korparti
År 1918 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes som brukskyrka mellan åren 1918 och 1919 efter ritningar av gruvbolagets arkitekt Martin Cronsiö.

M Cronsiö (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes 1973 av Anders Persson i Viken. Den har två manualer och pedal med sju stämmor. Orgelfasaden är samtida med orgeln. Fasaden är tredelad med synliga pipor inom en hög mittlåda och två lägre sektioner.
År 2004 - 2004 Underhåll
Sedan kyrkan uppfördes har inga ombyggnader skett vad gäller byggnadens exteriör. Under 2004 utfördes förbättring av ventilation på vinden samt yttertaken reparerades
År Okänt Fast inredning - altare
Altaret är murat av tegel och slätputsat liksom altarskivan/altarets ovansida.
År Okänt Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen utgörs av en låg skärm av genombrutet gallerverk av trä flankerat av två fyrkantiga träpelare. Träpelarna och en bård längs skärmens ovansida är dekorerade med utskurna geometriska bårder och kristna symboler. På väggen över altaret och dess omfattning sitter ett stort latinskt kors i trä med en solkrans omfattat av ett rundbågigt listverk. Altaruppsatsen är brunlaserad med blå, röda och förgyllda detaljer.
År Okänt Fast inredning - altarring
Altarringen är halvcirkelformad med knäfall och handfall klätt i gulbrunt tyg. Snickerierna är må-lat i brunt, svart och guld och utgörs av ett ramverk med kvadratiska fyllningar.
År Okänt Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunte av gjuten cement bestående av en kvadratisk fotplatta avsmalnande koniskt skaft med sockelvulst nederst och samt rundad cuppa vars övre halva är åttkantig och dekorerad med latinska kors i relief.
År Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstolen har sexsidig korg av trä bestående av ett ramverk med fyllningar och en profilerad överliggare. Korgen är målad i olika bruna nyanser samt blått, guld och rött och dess sidor dekoreras av geometriska former. Korgen står på en huggen sandstenskonsol i långhusets östra mursida
År Okänt Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är öppen och består av ett ramverk med spegelfyllningar och gavelsidor med fempassformade krön. Bänkarna är brunlaserade med röda och blå bårder.