Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG SÄLLSTORP 16:1 - husnr 1, SÄLLSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2156-2.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄLLSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Halland
Varberg
Halland
Sällstorp
Veddige-Kungsäters församling
Göteborgs stift
Sällstorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

SÄLLSTORPS KYRKA antas ursprungligen ha uppförts på medeltiden, eventuellt som ett kapell knutet till cistercienserklostret Ås. Medeltida murverk ingår troligen i den nuvarande kyrkans långhus, tillbyggt mot öster 1791. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor och vidbyggd sakristia mot norr (1915) samt i väster ett torn i jämnbredd med långhuset. Det kraftiga trätornet uppfördes 1772 och ersatte då ett äldre, fristående torn av trä.

Kyrkorummet präglas av 1600- och 1700-tal och domineras av det bemålade välvda brädtaket. Takmålningarna tillkom under 1700-talet och utfördes av kyrkomålaren Jacob Magnus Hultgre...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - dopfunt
Gotländsk kalksten.
År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
År 1723 - 1723 Fast inredning - altare
År 1723 - 1723 Fast inredning - altaruppsats
Bla takmålningar.
År 1772 - 1772 Nybyggnad - Torn
Torn i väster.
År 1790 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bla takmålningar i koret.

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär)

År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad
Förlängning av kyrkan österut
År 1877 - 1878 Fast inredning - orgel
Orgel av romantisk karaktär.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Landsantikvariens Arkiv, d nr 39/87. (Arkiv)

År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av läktare, tornet målas.
År 1915 - 1915 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1915 - 1915 Ändring - restaurering
År 1928 - 1928 Underhåll
Ommålning med kalkfärg utvändigt och oljefärg invändigt.
År 1950 - 1951 Ändring - restaurering
Vid en omfattande restaurering återmonterades och rekonstruerades en rad av kyrkans äldre inventarier, bl.a. predikstolen med tillhörande baldakin och uppgångsbarriär, altaruppsatsen, alttarringens balusterdockor inpassades i bef. altarring, blyfönster återmonterades på ursprungliga platser som innerbågar, samt den gamla bänkinredningen rekonstruktruerades efter återfunnen förlaga. Vid tillfället togs kyrkans takmålningar fram och konserverades.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Enkupigt lertegel på långhuset. Inredning av WC och vaktmästeri i vapenhus samt sänkning av golv.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 414/82. (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Renovering av fasader och yttertak.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Nytt spån på torntakets två nedre fall.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 241/193. (Arkiv)