Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG STAMNARED 11:2 - husnr 1, STAMNAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1973-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAMNAREDS KYRKA (akt.)

1835 - 1835

1917 - 1918

1917 - 1918

Halland
Varberg
Halland
Stamnared
Lindberga församling
Göteborgs stift
Stamnareds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Stamnareds kyrka är uppförd 1917, efter ritningar av arkitekt G Holmdahl. Kyrkan uppfördes på grunden till en år 1915
nedbrunnen kyrka från 1835. En medeltida kyrka har också legat på platsen, men det exakta läget för den är ovisst.

Kyrkans orgel härrör från 1917 och tillhör en av de tidigare Magnussonsorglarna med Rooseveltsystem.

Vid en invändig ombyggnation 1991, efter förslag av ark. Carl Estmar, Falkenberg, togs tre bänkpar bort, när läktarunderbyggnader i form av samlingsrum, kapprum, toalett och förråd uppfördes. Vidare vidtogs ändringar i sakristian genom att vindfånget minskades, trapplöp till predikstolen kortades/bygg...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1835 - 1835 Nybyggnad
Nya läktarunderbyggnader.

Anders Darwall (Konservator)

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Brand - helt förstörd
År 1917 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Kyrkan återuppfördes efter en förödande brand 1915. De gamla murarna återanvändes dock.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1917 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1950 - 1950 Ändring
Ombyggnad av orgelns disposition.
År 1982 - 1982 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.
År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altarskåp, predikstol, ljudtak, dopfuntsbaldakin, basunängel, triumfkrucifix.
År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya läktarunderbyggnader.
År 1991 - 1992 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp mellan långhus och kor.
År 1991 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya textilskåp, flytt av trapp till predikstol, ommålning och ändring av vindfång.