Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL ÖSTERMALM 3:1 - husnr 5, SUNDSVALLS STATIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDSVALLS STATIONSHUS (akt.), SUNDSVALLS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)

1925 - 1925

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Sundsvall
Sundsvalls församling
Härnösands stift
Landsvägsallén 6

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Sundsvalls Centralstation uppfördes 1925 efter ritningar av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall. Stationen är en relativt låg tegelbyggnad med kalkputsad fasad i en gråvit kulör. Över en horisontellt långsträckt byggnadskropp har tvärställts en hög byggnadsvolym med stora gavelfasader och branta tegeltäckta tak. Den lägre envåningsdelen som ligger längs med spåret bryts av de stora gavelfasaderna mot spårsida och gatusida med asymmetriskt placerade entréportiker. Stationen bär spår av såväl nationalromantik som jugend.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2003-12-29, Dnr 432-14...

Läs mer i eget fönster

År 1925 - 1925 Nybyggnad

Folke Zettervall (Arkitekt)