Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA HYCKLINGE 1:49 - husnr 1, HYCKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hycklinge kyrka, 59

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYCKLINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1200

1778 - 1778

1792 - Okänt

1792 - 1792

1792 - 1792

Östergötland
Kinda
Östergötland
Hycklinge
Hycklinge församling
Linköpings stift
Kyrkgatan 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Det är lite känt om Hycklinge medeltida kyrka. Det har med största sannolikt funnits en kyrka redan under 1100-talets slut eller 1200-talets början. Om det var samma kyrka som utdömdes som mycket bristfällig i mitten av 1700-talet eller om den hade ersatts av en stenkyrka är oklart. Den kyrkobyggnad som beskrivs i mitten av 1700-talet var uppförd av gråsten med rektangulärt långhus. Kyrkan var tornlös och en klockstapel av trä fanns strax utanför kyrkogården. Stiftsmurmästaren Petter Andersson fick i uppdrag att utföra ritningar till en ny kyrkobyggnad. Ritningarna godk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1200 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten, utformning oklar, dock utan torn.
År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa av kalksten, sandstensfundament och fragment av cuppan bevarad. Tillskriven Bestiariusgruppen och dess efterföljare

Ullén & Ljungstedt Östergötlands medeltida dopfuntar (Arkiv)

År 1748 - 1748 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten, även 1814.
År 1754 - 1754 Fast inredning - predikstol
En predikstol tillverkad 1692 inköptes från Oppeby kyrka, ersattes sannolikt av en ny 1845-55.
År 1775 - 1775 Ritning godkänd / bygglov
Nybyggnadsritning. Arkitekt Olof Tempelman, Överintendentsämbetet.

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1778 - 1778 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulär plan med raksluten altarvägg och sakristia i norr. Den medeltida kyrkans västmur och delar av nordmuren ingick. Revs 1791. Arkitekt Olof Tempelman, byggmästare stiftsmurmästare Peter Andersson.

Olof Tempelman (Arkitekt)

Peter Andersson (Byggmästare)

År 1782 - 1782 Nybyggnad - Torn
År 1782 - 1782 Nybyggnad - Torn
Torn av sten i anslutning till långhuset från 1778.
År 1791 - 1791 Rivning
Kyrkan från 1778 revs p g a felaktigheter vid grundläggningen.
År 1792 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1792 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor och sakristia i norr uppfördes i anslutning till 1782 års torn. Arkitekt Per Wilhelm Palmroth, Överintendentsämbetet, byggmästare Casper Seurling.

Casper Seurling (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1794 - 1794 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Kristi korsfästelse" målad av Pehr Hörberg, skänkt av ryttmästaren Swante Duvall, Axel Isak Gyllenhammar och dennes hustru Eva Elisabeth Kraft på Gröninge, vars vapen finns målade under tavlan.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Muntliga uppgifter av Hans Merseburg (Arkiv)

År 1794 - 1794 Arkitekturbunden utsmyckning
Orgelläktarbarriären målades med porträttmedaljonger av Adolf Fredrik, Gustav III och Gustav IV Adolf, målade av Pehr Hörberg.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1809 - 1810 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av orgelbyggaren Pehr Schiörlin, Linköping, sedan 1975 är både verk och fasad uppbyggda på Historiska Museet, Stockholm, då den ersattes av en kopia.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1814 - 1814 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan från 1748 omgjuten av Joh Jac Granberg, Norrköping.

J J Granberg (Klockgjutare)

År 1830 - 1839 Fast inredning - bänkinredning
Fast inredning - nya bänkar.
År 1845 - 1855 Fast inredning - predikstol
Den äldre predikstolen ersattes helt eller delvis av en ny predikstol, tillverkad av en lokal snickare.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets befintliga spåntak ersattes av kopparplåt och långhusets tegeltak mot plåt, fasaderna omputsades och eventuellt förstorades fönsteröppningarna, nya träfönster med nygotisk spröjsning och några kulörta glas. De äldre fönstren placerades i en smedja vid Hults bruk.

Manuskript till kyrkobyggnader 1760-1860 Sveriges Bebyggelse Östergötlands län (Arkiv)

År 1885 - 1885 Underhåll - interiör
Omputsning av väggarna, ommålning av inredningen i vitt och guld m m.

Sveriges Bebyggelse Östergötlands län (Arkiv)

År 1885 - 1885 Teknisk installation - värme
Kamin, öster om sydportalen.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1901 - 1901 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts av Joh A Beckman & Co, Stockholm, omgöts av 1966.

Beckman & Co (Klockgjutare)

År 1922 - 1922 Konservatorsarbeten
Altartavla renoverad, konservator Gustaf Nilsson, Norrköping.

Gustaf Nilsson (Konservator)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv i bänkkvarteren, den ursprungliga färgsättningen togs fram på inredningen, målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk av orgelbyggare Olof Hammarberg, Göteborg. Det gamla skänktes till Nordiska museet, som 1947 skänkte det till Historiska museet, Stockholm.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv i bänkkvarteren och i sakristia, antikglas monterades i korfönstren.

Sveriges Bebyggelse Östergötlands län Östgöta Correspondenten 1939-09-14 (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med lågtrycksånga, nytt pannrum under sakristian med nedgång utifrån. Elektrisk belysning.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Nytt värmesystem med lågtrycksånga, nytt pannrum under sakristian med nedgång utifrån. Elektrisk belysning.
År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt bredare altare, altarringen sänktes, sidogångar upptagna utmed väggarna, nya eller ombyggda bänkar, läktarunderbyggnader under läktarens mittparti, korfönstrens antikglas ersattes med ofärgat glas, eventuellt tillkom innanfönstren, den medeltida gravhällen flyttades från korsgången till korgolvet. Isolering av vinden och under golven. Ommålning av interiören i grå toner. Sakristian försågs med ny skåpsinredning. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - värme
Nytt elektriskt värmesystem
År 1966 - 1966 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan, omgjuten 1901, sprack och omgöts.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Ny orgel med ny fasad utförd som kopia av Schiörlinorgeln, fasaden skänktes till Historiska museet för att sammanfogas med orgelverket, som skänktes tidigare. Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB, Härnösand.

Robert Gustavsson (Orgelbyggeri)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgel med ny fasad utförd som kopia av Schiörlinorgeln, fasaden skänktes till Historiska museet för att sammanfogas med orgelverket, som skänktes tidigare. Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB, Härnösand.

Robert Gustavsson (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Plåttaket ommålades.
År 1992 - 1992 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk schaktkontroll i samband med dränering runt kyrkan. Ett sannolikt podium till den medeltida dopfunten samt en ovanlig sten med ristningar och latinsk text påträffades. De förvaras i vapenhuset.
År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagning och avfärgning, målning av snickerier samt plåttak. Nytt koppartak på tornet, lagning av rötskadat virke i tornet, den putsade takkanten ersattes av profilhyvlade plankor med samma utformning. Omläggning av plåt på solbänkarna. Ny trappa till nedgång till pannrum samt ny övertäckning med plåtklädda luckor. Dränering runt kyrkan med nya brunnar och dagvattenledning. ATRIO Arkitekter, Västervik.

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Tunnvalvet över orgelläktaren ommålades.