Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA TJÄLLMO 5:1 - husnr 1, TJÄLLMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tjällmo kyrka, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TJÄLLMO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1299

Östergötland
Motala
Östergötland
Tjällmo
Tjällmo församling
Linköpings stift
Hembygdsvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
I samband med en omfattande renovering 1956 - 1957 utfördes byggnadshistoriska undersökningar. Utifrån de grundmurar som då upptäcktes tolkades kyrkans byggnadshistoria. Kyrkan uppfördes av sten i slutet av 1200-talet som en salskyrka med rektangulär plan. Den hade likheter med S:t Laurentius kyrka i Söderköping och Åtvids gamla kyrka. I öster fanns ursprungligen tre fönster och ingången var i söder. Under 1400-talet valvslogs kyrkan. Kyrkans bredd samt uppgifter om en mittpelare antyder att kyrkan blev tvåskeppig, d v s långhuset slogs med fyra valv. Kyrkorummet försåg...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1299 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulär plan.
År 1400 - 1425 Specifika inventarier - altarskåp
Atarskåp, sannolikt Lübeckarbete förvaras i Historiska Museet, Stockholm.
År 1400 - 1499 Valvslagning
Valv i långhuset slogs som vilade på en mittpelare, revs 1704.
År 1445 - 1445 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts, omgjuten 1712.
År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Figurmålningar utförda 1470 enligt en gammal uppgift, sannolikt av socknens kyrkoherde Anders Persson. Överkalkades 1729. Fragmentariskt framtagna 1957.
År 1650 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässing, sannolikt tillverkad vid mässingsbruket i Norrköping, skänkt av Marcus Reenstierna
År 1696 - 1696 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målades 1713, ersattes av en ny på 1800-talet.
År 1704 - 1704 Nybyggnad - Korsarm/ar
Norra korsarmen
År 1704 - 1759 Ändring - ombyggnad, interiör
Långhuset försågs med ett trätunnvalv och nya fönster.
År 1704 - 1704 Ändring - tillbyggnad
Den norra långhusmuren revs och en ny uppfördes, varvid långhuset blev smalare än tidigare
År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad
De medeltida murarna sparades i öster, väster och söder, en ny nordmur uppfördes, viket skapade ett smalare långhus, en korsarm uppfördes i norr och sakristian utvidgades.

Cnattingius, Bengt, Tjällmo kyrka,1987 (Arkiv)

År 1704 - 1707 Fast inredning - altare
Altare med altartavla, korbänkar m.m.
År 1704 - 1707 Specifika inventarier - altartavla
Altare med altartavla, korbänkar m.m.
År 1704 - 1707 Fast inredning - bänkinredning
Altare med altartavla, korbänkar m.m.
År 1712 - 1712 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1445 omgöts av Elias Arenhardt, Norrköping.

Elias Arenhardt (Klockgjutare)

År 1713 - 1713 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1696 målades av mäster Olof Wiström, Norrköping. Ersattes av en ny predikstol på 1800-talet.

Olof Wiström (Hantverkare - Målare)

År 1723 - 1723 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Magnus Callander, Örebro, underkändes och ersattes av en ny 1741.

Magnus Callander (Orgelbyggare)

År 1726 - 1726 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, gåva av Isabella Orcharton på Hagevik (nuvarande Johannisberg). Ersattes med en ny 1806, finns sedan 1956 vid södra ingången.
År 1741 - 1741 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln från 1723 ersattes av en ny orgel inköpt av brukspatron Carl Tisell på Hättorp, ursprungligen byggd för Uppsala domkyrka 1710 av orgelbyggaren Isac Risberg. Verket behölls men fasaden nygjordes av bildhuggaren Anders Maximilian Trechner, Vadstena. Den placerades sannolikt på en läktare i norra korsarmen (nykyrkan.) Flyttades till en läktare i väster 1767, renoverades 1789, 1820, 1867, nedmonterades 1926 och sattes åter i stånd 1968.

Anders Maximilian Trechner (Konstnär - Bildhuggare)

Isac Risberg (Orgelbyggare)

År 1741 - 1741 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1723 ersattes av en ny orgel inköpt av brukspatron Carl Tisell på Hättorp, ursprungligen byggd för Uppsala domkyrka 1710 av orgelbyggaren Isac Risberg. Verket behölls men fasaden nygjordes av bildhuggaren Anders Maximilian Trechner, Vadstena. Den placerades sannolikt på en läktare i norra korsarmen (nykyrkan.) Flyttades till en läktare i väster 1767, renoverades 1789, 1820, 1867, nedmonterades 1926 och sattes åter i stånd 1968.

Anders Maximilian Trechner (Konstnär - Bildhuggare)

Isac Risberg (Orgelbyggare)

År 1758 - 1758 Nybyggnad - Korsarm/ar
Södra korsarmen
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
En korsarm uppfördes i söder. Murmästare Mattias Billberg.

Mattias Billberg (Hantverkare - Murare)

År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad, interiör, en ny läktare uppfördes i väster och orgeln flyttades dit.
År 1760 - 1767 Nybyggnad - Torn
Ett torn av sten med träspira uppfördes i väster. Grunden lades 1760. Murmästare Mattias Billberg och byggmästare Peter Frimodig. Spiran skulle uppföras med Vreta klosterkyrkas torn som förebild. En klockstapel, placerad söder om kyrkan revs.

Mattias Billberg (Hantverkare - Murare)

Petter Frimodig (Byggmästare)

Östgöta Correspondenten 1934-08-09 (Arkiv)

År 1767 - 1767 Nybyggnad - Torn
År 1789 - 1789 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, även 1820, 1867, 1926, 1968.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1806 - 1806 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Kristi uppståndelse", målad av Pehr Hörberg, skänkt av brukspatron Per Wassrin på Skönnarbo uppsatt 1815, 1856 placerad i norra korsarmen.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1813 - 1813 Specifika inventarier - kyrkklocka
Liilklockan tillverkades och levererades av J J Granberg, Norrköping.

J J Granberg (Klockgjutare)

År 1820 - 1820 Fast inredning - orgel
1700-talsorgeln reparerades av orgelbyggare Jonas Fredric Schiörlin, även 1789, 1867, 1926, 1968.

Jonas Fredrik Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1830 - 1839 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.
År 1835 - 1838 Underhåll - exteriör
Tornet omlades med nytt spån.
År 1836 - 1836 Ändring - ombyggnad
Nya tornluckor och ny beklädnad till "Jungfrukammaren", som då målades med oljefärg. En förgylld kopparglob med ett nytt förgyllt kors uppsattes på spiran. Korset tillverkades av Herr Direktör Nyström i Kristberg.

Nyström (Byggmästare)

År 1850 - 1899 Teknisk installation - värme
Kaminer.
År 1860 - 1869 Ändring - ombyggnad
Fönsteröppningarna förstorades.
År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya bänkar, taket målades vitt.

Östgöten 1952-12-10 (Arkiv)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes av AP Kullbom, Linköping. Fasaden ändrades något och försågs med förgyllda palmkvistar. Tidigare renoverad 1789, 1820, även 1926, 1968.

Anders Petter Kullbom (Orgelbyggare)

År 1914 - 1914 Underhåll - exteriör
Kyrktaket omlades med nytt sågat furuspån.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel
1700-talsorgelverket nedmonterades och ersattes med ett nytt verk i det gamla orgelhuset. En ny orgel inköptes, som placerades framför 1700-talsorgeln från Uppsala. Sattes åter i stånd 1968.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelverk
1700-talsorgelverket nedmonterades och ersattes med ett nytt verk i det gamla orgelhuset. En ny orgel inköptes, som placerades framför 1700-talsorgeln från Uppsala. Sattes åter i stånd 1968.
År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering - triumfkrucifix m m, Konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1933 - 1933 Underhåll - interiör
Kyrkorummets väggar målades.
År 1934 - 1934 Underhåll - exteriör
Fasaderna putslagades och avfärgades, fönstren målades med svart oljefärg och portarna lackades i grå-blå-svart färgton.
År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Trätakets färg borttogs och väggarnas släta kalkputs knackades ner, korväggens fönster sattes igen och tre medeltida fönster markerades som nischer, sakristians bågformiga fönster mot öster murades igen och ersattes av ett rektangulärt fönster, ny dörr togs upp på den norra sidan, där ett fönster tidigare funnits. Nytt golv av kalkstensplattor som vilar på två lager betong med mellanliggande isolering. Korsarmarna förändrades, en ny mellanvägg uppmurades i norra korsarmen och ett bisättningskapell inreddes under norra läktaren. Den södra läktaren försågs med ny trappa. Den västra läktaren kortades och en orgel flyttades över till den södra läktaren. En altaruppsats från 1726 placerades framför södra ingången. Sakristian inrymdes i den gamla "lillkyrkan" och försågs med ny inredning. Den gamla sakristian inreddes till bönekammare med däröver inbyggd skrudkammare. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östgöta Correspondenten 1957-12-13 (Arkiv)

År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya bänkar, läktarbarriär i väster, altare, altarring, trabes, piedestal för ljusstakar, armatur, altare och kors i trä till gravkapell, altare för bönekammaren. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östgöta Correspondenten 1957-12-13 (Arkiv)

År 1956 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, läktarbarriär i väster, altare, altarring, trabes, piedestal för ljusstakar, armatur, altare och kors i trä till gravkapell, altare för bönekammaren. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - läktare
Nya bänkar, läktarbarriär i väster, altare, altarring, trabes, piedestal för ljusstakar, armatur, altare och kors i trä till gravkapell, altare för bönekammaren. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - altare
Nya bänkar, läktarbarriär i väster, altare, altarring, trabes, piedestal för ljusstakar, armatur, altare och kors i trä till gravkapell, altare för bönekammaren. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - altarring
Nya bänkar, läktarbarriär i väster, altare, altarring, trabes, piedestal för ljusstakar, armatur, altare och kors i trä till gravkapell, altare för bönekammaren. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning
Senmedeltida figurmålningar framtogs.
År 1956 - 1957 Teknisk installation - värme
Elvärmeanläggning.
År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets spånbeklädnad utbyttes mot kopparplåt, långhusets spånbeläggning reparerades och omlades delvis.
År 1957 - 1957 Återinvigning
Återinvigning i december av biskop Torsten Ysander.
År 1968 - 1970 Fast inredning - orgel
1700-talsorgeln reparerades och återuppsattes av Bröderna Moberg, Sandviken.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1925 ersattes av en ny orgel, byggd av A Mårtensson Orgelfabrik, Lund.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spånen på kyrkans tak ersattes av kopparplåt. Arkitekt Uno Söderberg, Stockholm.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgades med kalkfärg.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Vaktmästarlokalerna m m i södra korsarmen ombyggdes med bl a handikapps -WC. Arkitekt Uno Söderberg, Stockholm

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Tillstånd till avfärgning av östra gaveln m m, som målats med någon omlämplig färg som omöjliggör kalkavfärgning och bör målas med silkatfärg. Övriga ytor avfärgas med traditionell kalkavfärgning. Snickerier målas.