Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA DOMHERREN 10 - husnr 1, TINGSHUSET, MOTALA Ny sökning Tillbaka till sökning

9812B31HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSHUSET, MOTALA (akt.)

1909 - 1910

Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Motala församling
Linköpings stift
Järnvägsparken 4

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Aska, Dals och Bobergs häraders tingshus, nuvarande Motala tingsrätt, är en stenbyggnad uppförd i två våningar med inredd vind. Sockeln är utförd av grovhuggen röd granit och fasaderna slätputsade och målade gräddvita. Det voluminösa säteritaket är koppartäckt och kröns av en väldig takryttare med urverk och klocka som dekorerats med förgyllda urnlika spiror. Huvudentrén är placerad i det monumentala mittpartiet som präglar byggnadens frontfasad mot Järnvägsparken. En bred trappa av röd granit leder upp till en portik bestående av två släta sandstenskolonner med joni...

Läs mer i eget fönster

År 1909 - 1910 Nybyggnad
Tingshuset fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1998-05-29.

Aska, Dals och Bobergs tinghusbyggnadsskyldige (Byggherre)

Theodor Svensson (Byggmästare)

Verner Northun (Arkitekt)