Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY KUMLA KYRKA 1:1 - husnr 1, KUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kumla kyrka, 65

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

1807 - 1807

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Kumla
Väderstads församling
Linköpings stift
Kumla 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Kumla kyrka upfördes under 1100-talet med rektangulärt långhus och smalare absidkor under branta sadeltak. Kyrkorummet har från början haft blottad takstol eller ett platt innertak av trä. Den romanska takstolen finns bevarad och delar av undertaket är sannolikt medeltida. På vinden har också fragment av medeltida kalkmålningar påträffats. Koret har haft en egen portal vars stenomfattning har synliggjorts, och i absidväggen finns ett ursprungligt, korsformigt fönster.Under 1400-talet slogs kryssvalv i långhuset. Ett torn av långhusets bredd uppfördes i väster under mede...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor

Hans Setterberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med smalare absidkor.
År 1200 - 1549 Nybyggnad - Torn
Idag är endast den nedre delen av tornet bevarad, då den övre delen revs 1818 på grund av sprickbildningar. Tornet har lagts under samma takfall som långhuset.
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot av kalksten.
År 1400 - 1523 Ändring - ombyggnad
Ett torn av långhusets bredd uppfördes, kryssvalv slogs i långhuset och försågs ev med måleri.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1500 - 1599 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1696 - 1696 Nybyggnad - Sakristia
År 1696 - 1696 Ändring - ombyggnad
Triumfbågen revs, sakristian tillkom, fönstren förstorades. Murmästare Erik Forsman och snickare Lars Bengtsson, Åsby.

Erik Forsman (Hantverkare - Murare)

Lars Bengtsson (Hantverkare - Snickare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län (Arkiv)

År 1700 - 1725 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, lybeckarbete från 1400-talet skänktes från moderförsamlingen i Svanshals.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1729 - 1733 Underhåll
Reparation av torntak och tornmurar.
År 1740 - 1760 Underhåll - interiör
Kyrkan vitmenades invändigt, varvid det kalkmåleri som kan ha funnits försvann.

Eliason, T, Kumla kyrka, 1970 (Arkiv)

År 1741 - 1741 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten, troligen av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1755 - 1755 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad av mäster Hans Setterberg.
År 1773 - 1773 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Jöns Magnus Fries, Jönköping.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad
Långhusets medeltida kryssvalv revs och ersattes av ett trätunnvalv.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1807 - 1807 Nybyggnad
Klockbod byggs.
År 1818 - 1828 Rivning
Tornets övre delar revs och den bevarade bottenvåningen lades under samma takfall som långhuset, klockorna hängdes i ett klockhus på kyrkogården.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län Eliason, T, Kumla kyrka, 1970 Rörby, Gunnar, Medeltida kyrkor (Arkiv)

År 1860 - 1885 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, möjligen av bröderna Nyström.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1864 - 1866 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel byggd av August Rosenborg, Vadstena, fasaden ritad av arkitekten Ludvig Hawerman, Överintendentsämbetet. (TE)

August Rosenborg (Orgelbyggare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Underhåll
Vård och underhåll - reparation.

Ridderstad, Anton, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon (Arkiv)

År 1877 - 1877 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1755 ersattes av en predikstol i nyklassicistisk stil, möjligen av bröderna Nyström.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1877 - 1877 Underhåll
Vård och underhåll.
År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp.
År 1934 - 1934 Underhåll - interiör
Invändig ommålning, väggarna avfärgade i vitt, bänkar, altarskrank och läktarbröst målade i grågrönt, läktarpelarna återfick sin marmorering, korets blåa färg ersattes av en mer dämpad ton, takets listverk målades i rödgröna färger, boaseringen målades i vitt och blått. Konservering av altarskåp. Arkitekt Johannes Dahl.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Östgötabladet 1935-12-09 (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1965 - 1965 Ändring
Framtagande av dopfuntsfot under predikstol.
År 1967 - 1967 Underhåll - interiör
Sakristian och koret fick heltäckande matta, skrudskåp i sakristian, altarskåpet konserverades.
År 1969 - 1969 Ändring - restaurering
Orgelverket från 1864-66 restaurerades av orgelbyggare Richard Jacoby, Farsta.

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp, äldre altartavla och krucifix. Konservering utförd av Östergötlands länsmuseum.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Omputsning och avfärgning av fasad, ommålning av fönster och dörrar, Arkitekt Ture Jangvik, Creacon Consult AB.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Lagning och omtjärning av spåntak, förstärkning av den medeltida takstolen samt lagning av undertak. Atrio arkitekter, Västervik, Kyrktak bygg och konsult AB.

Atrio (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Underhåll - interiör
Vård och underhåll -interiör, bl a predikstol, orgel, altarring, läktarens pelare målas om, ny textilförvaring i sakristian. Atrio arkitekter, Västervik.

Atrio (Arkitekt)