Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND NÄR NÄRSHOLMEN 1:1 - husnr 5, FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC_0050.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FYR (akt.), NÄRS FYR (akt.)

1872 - 1872

1872 - Okänt

Gotland
Gotland
Gotland
När
När-Lau församling
Visby stift
När Närsholmen 897

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår 2000

År 1872 anlades fyrplatsen och fyren utgjordes av ett runt järntorn, cirka 16 meter högt, med en linsapparat av tredje ordningen och tillhörande lanternin. Fyrtornet målades rött med tre horisontella vita band. Tornet ritades av fyringenjörerna G. E. Höjer och A. T. Gellerstedt.
1887 uppsattes i tornet, strax under huvudapparaten, en direktionsfyr bestående av en linsapparat av sjätte ordningen till ledning för ankarsättning väster om Laus holmar.
1936 ersattes fotogenbelysningen med dalénapparat och lins av fjärde ordningen. Samtidigt drogs bifyren in och ersattes av en röd sektor på huvudfyren.
1961 automatiserades fyren (el/d...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1872 Nybyggnad
År 1872 - Okänt Nybyggnad