Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD UDDEN 1:35 - husnr 5, HJORTENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjorten3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJORTENS FYR (akt.), HJORTENS UDDES FYR (akt.)

1852 - 1852

1852 - 1852

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Grinstad
Bolstads församling
Karlstads stift
Hjortens fyrväg 48

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr

Historik

Inventeringsår 2000

Göta kanal invigdes 1832 och det medförde en ökad trafik på Vänern och därmed ett ökat behov av fyrar i området. År 1849 bestämde Kungl. Maj:t att sjösäkerheten skulle ses över. Detta resulterade i ett förslag om två nya fyrar, varav en var fyren på Hjortens udde. Ritningar togs fram av C. F. Carlsson. 1852 anlades fyrplatsen vilket bestod av ett ca 15 meter högt fyrtorn som uppfördes i stolpverkskonstruktion som kläddes med liggande panel. Fyren utrustades med en siderallampa inom lanternin. Under tidigt 1900-tal kläddes fyren med falsade plåtar som vitmålades. Fyren avbemannades 1982 efter att ha automatiserats 1954.

Inventeringsår 2000

Hjortens udde ingår i ett område av riksintresse för naturvården. Ur kulturmiljösynpunkt är det emellertid en av Vänerns äldsta och mest förnämliga fyrplatser som fångar intresset. Fyrplatsen har mycket starka band till sjöfartens och sjösäkerhetens historia i Vänern. Fyrhistorien här har en särprägel genom den dubbla kopplingen till både kronan och Seglationsstyrelsen. Hjorten har även en av de äldsta nu stående trätornsfyrarna i landet. Farvattnen vid Hjortens udde med grunden utanför räknas till de besvärligare i Vänern. Åtskil-liga svåra tillbud och förlisningar har inträffat under århundradenas lopp. På 1810-talet blev Hjorten ...

Läs mer i eget fönster

År 1852 - 1852 Nybyggnad
År 1852 - 1852 Nybyggnad
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fyrtornet kläs med plåtar som målas
År 1954 - 1954 Teknisk installation
Fyren automatiseras