Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 9005, BIRGER JARLS TORN Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W1803

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BIRGER JARLS TORN (akt.)

1520 - 1539

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Tryckerigatan 4

Försvarsväsende - Torn

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tornet byggdes först efter Birger Jarls tid på 1520-30-talen. Däremot lär det redan på Birger Jarls tid ha funnits ett befäst torn här. Vid 1700-talets mitt påbyggdes tornet och täcktes med brutna takfall. Under 1700-talets slut och 1800-talet användes det av Generalassistancekontoret som förvaringsplats för pantgods.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

År 1520 - 1539 Nybyggnad
År 1740 - 1759 Ändring - påbyggnad
Tornet påbyggdes och täcktes med brutna takfall.