Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 9003, SPARRESKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff996621.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPARRESKA PALATSET (akt.)

1630 - 1649

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Södra Riddarholmshamnen 13

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Rättsväsende - Domstolsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kammarrättens hus och Sparreska palatset är två byggnader med helt olika byggnadshistoria, som sedan 1974 är sammanbyggda och används av Kammarrätten.
Riksrådet Per Sparre fick tomten 1635 av drottning Kristinas förmyndarregering. Det sägs ha varit en försoningsgest för att Karl IX låtit avrätta fadern Erik Sparre i Linköpings blodbad år 1600. Släkten Sparre behöll huset till 1714. Palatset i senrenässans, uppfört på 1630- eller 1640-talet möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä, har senare förstorats och förenklats. Mot sjösidan står den ursprungliga portalen med vapensköldar för Per Sparre och hans båda hustrur Elsa Posse...

Läs mer i eget fönster

År 1630 - 1649 Nybyggnad
Palatset är uppfört på 1630- eller 1640-talet, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä.

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1802 - 1802 Ändring - ombyggnad
Efter den stora branden på Riddarholmen höjdes huvudbygnaden med en våning. Det branta tegeltaket ersattes med ett flackt plåttak.
År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
År 1973 - 1974 Ändring - restaurering
Vid denna restaurering sänktes flygelpartierna till den höjd de hade innan påbyggandet under 1800-talet, samt gjordes sammanbyggnaden med Kammarrättens hus.