Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV MARSTRAND 5:6 - husnr 9001, CARLSTENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CARLSTENS FYR (inakt.)

1781 - Okänt

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Marstrand
Marstrands församling
Göteborgs stift
Carlstens fästning 1A

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Ej i bruk

Historik

Inventeringsår 2000

År 1779 uppgjordes ritningar och kostnadsförslag av Carl Wijnblad och 1781 tändes den nya fyren uppe på fästningstornet. Med anledning av fästningstornets höjd räckte det med ett litet, runt torn av tegel med en invändig träkonstruktion som bar upp en trälanternin krönt av ett klot, en spira och en vimpel. Jonas Norberg, som tidigare konstruerat spegelapparaten i Korsö fyr, skapade här världens första roterande spegelapparat. Den bestod av sex speglar med lika många lampor som drogs runt av ett urverk. Som lysämne till lamporna användes silltran. Fyrplatsens förändringar 1784 förstärktes fyrapparaten genom installation av ytterligar...

Läs mer i eget fönster

År 1781 - Okänt Nybyggnad
Fyren tänds
År 1868 - Okänt Tagen ur bruk
Fyren tas ur bruk och monteras ned från fästningstornet