Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRAMFORS INHOLM 4:1 - husnr 2, BJÄRTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tornetochentrén-1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÄRTRÅ KYRKA (akt.), BJÄRTRÅ KYRKA (akt.)

1844 - 1847

1844 - 1847

Västernorrland
Kramfors
Ångermanland
Bjärtrå
Bjärtrå församling
Härnösands stift
Strinne 152

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden utgörs av en vitputsad gråstenskyrka, byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enander. Kyrkan, som står stabilt på berggrund, delvis i dagen, har ett rektangulärt långhus med torn i väster samt sedan 1907 ett smalare kor i Ö, som ursprungligen fungerade som sakristia. Den nuvarande sakristian ligger norr om koret. Sadeltaket över långhuset och det ursprungliga sakristietaket, nu kor, belagt med kopparplåt. På norra långsidan, vid den ursprungliga norra entrén, som sattes igen redan 1907, finns en utbyggnad, idag elcentral, tidigare uppvärmningscentral med kolbox, kopparplåt på ...

Läs mer i eget fönster

År 1844 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Lars David Geting (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1844 - 1847 Nybyggnad - Torn

Lars David Geting (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1844 - 1847 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen byggt som sakristia, 1907 ombyggt till kor

Lars David Geting (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1844 - 1847 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden utgörs av en vitputsad gråstenskyrka, byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enander.

Lars David Geting (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Nybyggnad - Sakristia
Östra väggen genombröts och sakristian blev kor, samtidigt som den nuvarande sakristian byggdes. En skråhuggen bred bågöppning togs då upp i den gamla korväggen. Hela uppställningen flyttades efter förändringen österut mot den nya korväggen.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Albert Thurdin (Arkitekt)